Svar till Sverigedemokraterna

lt-debatt

Som kommunstyrelsens ordförande arbetar jag hårt varje dag för att, tillsammans med mina moderata partivänner och kollegor i Alliansen, driva en seriös politik som gör människors vardag enklare samtidigt som vi ständigt strävar mot att utveckla vår kommun till en bättre plats att leva, bo och verka i. Men när jag noterar att Sverigedemokraterna gör ett försök att, på ett smutsigt sätt, lägga ord i min mun genom sin insändare känner jag mig tvungen att ödsla energi på att bemöta deras felaktigheter. Det känns i ärlighetens namn ganska trist.

SD påstår exempelvis i sin insändare att jag ska ha påstått att invandringen rent generellt skulle vara en ekonomisk vinst för samhället. Något sådant har jag aldrig påstått, då jag vet att olika experters beräkningar idag ger olika besked i frågan. SD påstår också, i den interpellation som SD hänvisar till i sin insändare, att kommunens årliga kostnader för invandringen till Lerums kommun skulle ligga på totalt sett 97 miljoner kronor (77 mkr + 20 mkr enligt deras interpellation). Inte heller detta stämmer. Anledningen är att SD i sin kalkyl utgått från att alla nyanlända i Lerums kommun går på bidrag, är arbetslösa samt att alla kostnader för våra nyanlända belastar kommunens budget. Inte heller detta stämmer.

Hur ser det då ut egentligen? Tillåt mig klargöra för SD, ännu en gång.För det första får våra nyanlända ett statligt ekonomiskt etableringsstöd från staten under sina två första år i vår kommun. Det betyder att kostnaderna för våra nyanlända under etableringstiden i huvudsak belastar statens budget, och inte kommunens.

För det andra fungerar integrationen mycket bra i Lerums kommun. Av de nyanlända som kom hit i samband med den största flyktingvågen för 2-3 år sedan har 65 procent idag någon form av sysselsättning. Det betyder de nyanlända antingen jobbar och betalar skatt eller så vidareutbildar de sig, oftast inom bristyrken, efter två års tid. Det är ett fantastiskt resultat som ska sättas i relation till den nationella statistiken där cirka 50 procent av Sveriges invandrare får ett jobb efter nio år.

Lerums kommun är alltså en framgångskommun när det kommer till integration, och det är något vi ska känna oss stolta över. Detta har vi gjort tillsammans med civilsamhället, näringslivet och våra duktiga medarbetare på Enheten för mottagande och integration.
Förhoppningsvis kan mitt svar ge en nyanserad bild av läget kring våra nyanlända.

  • Alexander Abenius (M), Kommunstyrelsens ordförande, Lerums kommun