Svar till två järnvägar genom Lerum

lt-debatt

Järnvägsföreningen i Lerum har funnits i drygt 15 år. Bakgrunden till att föreningen bildades var Banverkets förslag att bygga ut Västra Stambanan med ytterligare två spår mellan Aspen – Floda. Vi var några som började granska förslaget som rätt snart visade sig vara både orealistiskt och illa genomtänkt. Detta upptäckte så småningom Banverket och projektet lades ner.

Idag har Trafikverket insett att det inte är möjligt att med rimliga insatser bygga ytterligare två spår rakt genom fyra av Lerums tätorter. En av orsakerna är en mycket lång byggtid, kanske upp mot tio år, där tågtrafiken skulle upprätthållas under pågående bygge. Via Västra Stambanegruppen är idag samtliga kommuner mellan Södertälje och Partille överens om att ytterligare två spår behövs hela sträckan mellan Göteborg – Alingsås och att dessa skall dras i tunnel norr om Aspen.

Du undrar varifrån föreningen får sina medel? Föreningen är helt medlemsfinansierad. Dessutom har föreningen vid några tillfällen fått bidrag från privata sponsorer. Föreningen är opolitisk vilket också står inskrivet i stadgarna. Vi som är engagerade i föreningen gör det av intresse och för att vi var och en har specialkunskaper att bidra med. Du får vara snäll att närmare förklara vad Du menar med att vi skulle ha ”ett personligt ekonomiskt intresse” som drivkraft?

Att kritisera är en sak, att komma med konstruktiva alternativ en annan. Föreningens alternativ innebär i korthet en järnvägstunnel som sträcker sig i urberget norr om Aspen från Partille till Håvared, tre kilometer öster om Floda. Tunnelns totala sträckning är cirka 20 kilometer och hela sträckan är belägen 10 till 50 meter under marken. Idag är en 20 kilometer lång tunnel inte några större problem att bygga. En lika lång tunnel byggs just nu i Norge mellan Oslo och Ski. Att passera tunneln tar cirka åtta minuter, vilket är kortare tid än för de 100 000-tals människor som dagligen pendlar med tunnelbanan i Stockholm.

Effekterna då? Ja, det blir två järnvägssträckningar genom Lerum. Den ena är dagens Västra Stambanan som i framtiden huvudsakligen används för pendeltrafik, den andra en tunnel i urberget för snabbtåg och godstrafik. Att påstå att tunneln skulle ”dela” kommunen är rent nonsens. Dagens järnvägsbarriär (Västra Stambanan) blir kvar men olägenheterna från denna barriär minskar kraftigt eftersom buller, vibrationer, elektromagnetisk strålning etc från snabbtågen och godstrafiken försvinner. Tunneln djupt ner i urberget fångar effektivt upp dessa störningar.

Föreningen har i alla år presenterat sina förslag i skrifter och foldrar. Jag ger Dig rätt i att det saknas kartmaterial för exakt var i urberget som tunneln skall dras. Däremot finns tydligt angivet tunnelns båda mynningar och anslutningar till Västra Stambanan.
För mer information får Du antingen kontakta föreningen eller studera föreningens hemsida ilerum.com, som utförligt presenterar projektet. Nog vore det trevligt om ”Boende i Lerum” blev medlem i föreningen och själv aktivt bidrog till att lösa frågorna om framtidens järnväg genom Lerum?

 

  • Björn Stahre, ordförande i Järnvägsföreningen