Tidsbegränsad handikapp-parkering

lt-debatt

I anslutning till Gråbo vårdcentral finns en enda handikapp- parkering. Nu har ägarna till marken, Hemsö vårdfastigheter, begränsat parkeringstiden på den enda handikapp-parkeringen, till två timmar. Detta fungerar inte med tanke på att vårdcentralen infört ”dropp in”, då kan väntetiden bli lång, för att få kontakt med en läkare. Är man handikappad och bor långt från Gråbo centrum, blir det oftast fler ärende på vårdcentralen som skall uträttas samtidigt med besöket.

Regler för ett handikapp-kort gäller att man får parkera tre timmar på tidsbegränsade platser i hela Sverige. Som inte är handikappade platser. En handikapp- plats borde inte vara tidsbegränsad. Detta finns inte med i mina handlingar. Dessutom finns lag på hur stor en handikapp plats skall vara, enligt nya normer. Ni borde se över detta. Ser fram emot att även handikappade får parkera enligt lag och ordning.

 

  • Maria Fyhr