Lerums Tidning 21 november 2018, personalen beskrev sin oro över att mottagningen skulle kunna läggas ner. Genom det nya förslaget har ett steg mot att detta ska ske tagits.

Barnmottagningen kan flyttas från Lerum

Kommunen

Det är risk att barn- och ungdomsmedicinska mottagningen flyttar från kommunen. Det ligger ett förslag på att mottagningen i Lerum ska slås ihop med den i Alingsås, och lokaliseras där.

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen är en specialistmottagning som har funnits i Lerum sedan 1976. Från början fanns mottagningen i vårdcentralens lokal men nu håller man till ovanför polisstationen.

Slås ihop

Enligt ett förslag som ska upp för beslut ska alltså Lerums och Alingsås barn- och ungdomsmedicinska mottagningar slås ihop och lokaliseras i Alingsås. Ärendet var först uppe på sjukhusstyrelsen, men det skicka-des vidare till regionstyrelsen eftersom hälso- och sjukvårdsnämnden ville att ärendet skulle ut på samråd. Beslut i regionstyrelsen kan tidigast fattas vid deras möte 25 juni.

Varför vill man göra den här sammanslagningen?

– För att uppnå en ekonomi och verksamhet i balans, svarar Eija Hägg, verksamhetschef på barn och ungdomskliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus.

Verksamhet i balans?

– Vi ser en möjlighet att bedriva mer effektiva verksamheter med en mer jämlik och effektiv vård, med en sammanslagning kan vi använda resurserna bättre.

Hur stor ekonomisk besparing gör ni på sammanslagningen?

– Den exakta besparingen i pengar vet vi inte på förhand men vi ser en möjlighet till många synergieffekter. Vi kan använda våra resurser på ett mer effektivt sätt. Nya vårdformer kommer också att erbjudas, som till exempel digitala vårdmöten.

Vilken respons har ni fått?

– Det finns en oro i samhället och det finns också en oro bland medarbetarna. Den oron har vi en stor respekt för. För att minska oron bland medarbetarna för vi dialog och informerar.

Eija Hägg förklarar att det inom hälso- och sjukvården pågår stora omställningar och att den här förändringen är i linje med den nationella inriktningen.

Är oroliga

Bland personalen i Lerum finns stor oro över planerna.

– Det skulle innebära att mottagningen i Lerum skulle stängas och våra fina och välfungerande lokaler ges upp. Lokalerna i Alingsås skulle behöva rymma nästan dubbelt så många barn som man har idag, vilket enligt vår bedömning är helt orea- listiskt, säger Carola Kullberg-Lindh, överläkare på Lerumsmottagningen, och fortsätter:

– Om det blir en sammanslagning innebär det att Lerums, Flodas och Gråbos barn och ungdomar och deras föräldrar skulle behöva åka till Alingsås och i många fall till Borås för att få vård motsvarande den de i nuläget får i Lerum.

Har hopp

Ännu har dock personalen hopp om att mottagningen i Lerum ska få vara kvar:

– Ja, vi har hoppet att utredningen som initierats av regionstyrelsen kommer att slå fast att den typ av patientnära specialistmottagning är en hörnsten i omställningen av sjukvården och det så kallade Barnuppdraget. Vi hoppas också att mottagningens fortsatta verksamhet säkras genom att man ändrar mottagningens tillhörighet till samma organisation som övriga barnmottagningar i Göteborgsområdet, säger Carola Kullberg-Lindh.

Den föreslagna förändringen är en del i att barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Lerum 2012 var en av fem barnmottagningar som flyttades från att tillhöra primärvården till att hamna under Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS, barnklinik. Någon utvärdering av förändringen har inte skett. Personalen i Lerum gjorde dock på ett tidigt stadium en egen risk- och konsekvensanalys där de nu ser att värsta scenariot har kommit att besannas.