Eleverna får bestämma

GRÅBO

Under två veckor i slutet av maj kommer ett 20-tal högstadieelever från Ljungviksskolan i Gråbo få bestämma skolmatsedeln för alla 8 000 elever i Lerums kommun. Initiativet är en del i att öka ungas inflytande.

När kommunens representanter träffade unga stod det klart att de inte önskade ett ungdomsfullmäktige utan att de hellre ville engagera sig i enskilda insatser som de verkligen bryr sig om. Och skolmaten var något som upprörde många.

I delprojekt Makt över maten har eleverna nu fått sätta samman en tvåveckorsmeny som ska gälla i alla kommunens förskolor, skolor och på gymnasiet.
Budgetramarna är desamma som för ordinarie verksamhet, liksom kraven på högt näringsvärde.