EU-ekonomi – på socialdemokratiskt sätt

Debatt

En ekonomi för klimat, migration och mot gränsöverskridande brottslighet.
EU kommer ur tanken på ett Europa i fred – något som var väldigt utmanande att se vid 1940-talets slut. Fred byggs på likvärdiga och rättvisa ekonomiska förhållanden. Fred byggs också på möten mellan människor som ges utrymme att handla med varandra. Detta ger fler jobb och starkare ekonomi, något som är fundamentalt för EU. Dessa kärnfrågor står vi socialdemokrater bakom.

Samtidigt vill vi vara tydliga med att de resurser som avsätts för att bygga detta EU, som ger förutsättningar för fred, ska användas på rimliga sätt. Överlag ser vi fortfarande att EU-budgeten ska minska – samt att de medel som EU förfogar över används till att möta gränsöverskridande utmaningar. Detta vill vi konkretisera på följande sätt:
• Nyttjande av EU-medel innebär att man ska leva upp till de överenskomna riktlinjerna. Ett land som bryter mot demokratiska principer eller låter bli att ta ansvar för migrationen måste få kännbara ekonomiska konsekvenser.
• Inom EU ska konkurrens ske på schyssta villkor. Vinster ska inte kunna göras på bekostnad av människor och det välstånd som skapas inom EU ska komma alla till del.
• EU ska stå upp för öppen­het och frihandel gentemot övriga världen. Fördelarna med den globala handeln ska fördelas rättvist mellan människor och inte fastna hos några få.

EU ska fokusera på att lösa gemensamma utmaningar. Schyssta villkor som bidrar till en sund och rättvis konkurrens ska gälla på den inre marknaden. Mindre av EU:s resurser borde gå till jordbruk och sammanhållningspolitik, och istället användas till sådant som vi bara kan hantera tillsammans, som klimatförändringar, gränsöverskridande brottslighet och migration.
På så vis tror vi att EU kan göra nytta för dig så att vi fortsätter att bygga ett Europa i fred.

För Socialdemokraterna i Lerum
Jon Haraldsson