”Gratis” busskort i skolan

Debatt

Knappast någonting ekonomiskt är ”gratis”. Det innebär bara att kostnaden vältras över på någon annan kategori. Och Sveriges kommuner har visst självbestämmande och det är långtifrån självklart att allt ska vara lika i olika kommuner. Tack o lov!

  • Lerumsbo