Åsa Qvist Ek, näringslivschef i Lerums kommun. Foto: Lerums kommun

Handlingsplan för ett bättre företagsklimat

Lerums kommun

Lerums kommun fortsätter att förbättra sitt resultat i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimat, men ligger fortfarande under rikssnittet.
Nu ska en handlingsplan tas fram för att stärka företagsklimatet ytterligare.

I dagarna släppte Svenskt Näringsliv resultatet av den årliga enkätundersökningen där över 30 000 företagare i hela landet får säga vad de tycker om näringslivsklimatet i sin kommun.

I den kategori där företagarna ombeds sätta ett sammanfattande omdöme om kommunens företagsklimat får Lerums kommun i år 3,3 på en 6-gradig skala. Det innebär att kommunen för tredje året i rad förbättrar sitt resultat. Men trots det ligger man fortfarande strax under rikssnittet på 3,4.

– Jag är självklart väldigt glad över att utvecklingen går uppåt, även om det inte är med så stora steg, säger Åsa Qvist Ek, näringslivschef i Lerums kommun.

Bottenresultat 2016

2016 fick Lerums kommun sitt lägsta betyg någonsin från företagarna gällande det lokala företagsklimatet, 2,8. Resultatet var en kalldusch som fick kommunen att agera. Man bildade en särskilt näringslivsenhet och tillsatte en näringslivschef. Dessutom inrättades ett näringslivsråd där kommunens politiker och tjänstemän regelbundet träffar företrädare för kommunens olika företagarföreningar.

– Det går så klart inte att säga om det hänger ihop med att vi stiger i rankingen, men jag tror att det har blivit tydligt att vi verkligen vill jobba med näringslivsfrågorna, säger Åsa Qvist Ek.

Workshop

Som ett steg i arbetet att stärka det lokala företagsklimatet anordnade Näringslivsrådet i Lerums kommun i onsdags en workshop. Det var sammanlagt nästa 40 deltagare. En mix av politiker, tjänstepersoner och företagare. Deltog från kommunens sida gjorde bland andra Alexander Abenius (M), kommunstyrelsens ordförande, oppositionsrådet Renée Norgren Jeryd (S) samt kommundirektören Håkan Pettersson och samhällsbyggnadschef Annika Sjöberg. Medverkade gjorde även bland andra Daniel Liljeblad, vice ordförande i Företagarna, Sven O Karlsson, ordförande i FFLK samt Anton Oskarsson från Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.

Handlingsplan

Syftet med workshopen var att ta fram underlag som ska leda fram till en handlingsplan att arbeta efter, för att stärka näringslivsklimatet i Lerums kommun.

– Vi har jobbat under en längre tid med frågorna, men vi vill skapa en gemensam bild av vad vi behöver göra. Den bilden behöver bottna i både politiken, förvaltningen och företagarna, så att vi har en gemensam målbild och ser vad vi gemensamt behöver göra där alla är delaktiga på olika sätt, säger Åsa Qvist Ek.

En arbetsgrupp ska nu analysera det som framkom under onsdagskvällen. Därefter ska ett förslag till handlingsplan tas fram, som sedan ska gå ut på remiss till politiker, tjänstemän och företagare som får tycka till. Handlingsplanen kommer att ta sitt avstamp i en publikation som Svenskt Näringslivs gett ut och som har titeln Handbok för ett bättre lokalt företagsklimat.

– Sen ska nog planen knådas både ett och två varv innan alla parter känner att de kan stå bakom den, under hösten ska handlingsplanen vara klar, säger Åsa Qvist Ek.

När ett färdigt förslag finns ska det tas upp för beslut i näringslivsrådet och i kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Det blir ett styrdokument och får tyngd på det sättet, avslutar Åsa Qvist Ek.

Enkätundersökningen som nu presenterats utgör två tredjedelar av underlaget för Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet. Det resultatet offentliggörs den 24 september.