Arkivfoto: Mikey Lennartsson

Hemtjänstpersonal var aggressiv och kränkande mot äldre

Kommunen

En hemtjänstpersonal uppträdde aggressivt och kränkande mot minst två av de äldre som hen skulle vårda. Detta uppdagades när en vikarierande undersköterska delade skift med den ordinarie personalen.
Händelsen är anmäld enligt Lex Sarah.

Det var i mars den här våren som en vikarierande undersköterska tog kontakt med enhetschefen för hemtjänsten och berättade om en händelse som hade inträffat ett kort tag dessförinnan. Vikarien hade gjort ett besök hos en äldre vårdtagare tillsammans med en ordinarie personal, som hade varit aggressiv mot den äldre. Den ordinarie personalen ville inte heller utföra den beviljade insatsen. Det framkom dessutom att personalen vid ett annat tillfälle hade skrämt upp den äldre genom att smyga sig på hen.

Grovt kränkande

I rapporten som upprättades efter händelsen, och som ligger till grund för anmälan enligt Lex Sarah, framgår att vikarien har berättat att den ordinarie personalen betedde sig illa mot den äldre. Personalen var aggressiv, höjde rösten, uttryckte sig grovt kränkande samt tryckte medicin i munnen på den äldre när denne hade svårt att få ner medicinen. Vikarien berättar att händelsen med medicinen inleddes när den äldre grät över smärta i kroppen och bad om att få hjälp med att ta sin medicin. Enligt vikarien svarade den fast anställda kollegan vårdtagaren kränkande, vilket resulterade i att den äldre grät mer och bad om ursäkt för sitt beteende.

Ett hembesök

När enhetschefen fick höra om händelsen gjordes samma dag ett hembesök hos den utsatta äldre vårdtagaren. Det tog ett tag men efter en stund medgav den äldre att det som vikarien hade berättat var sant.

Enhetschefen uppfattade vårdtagaren som väldigt ledsen och orolig. I rapporten uppger enhetschefen att den äldre är livrädd för den utpekade personalen. Enligt den äldre hade det otrevliga beteendet pågått under en längre tid.

I rapporten framkommer det att den fastanställda personalen var medveten om sitt bristande bemötande. Förklaringen som angavs var att det berodde på frustration till följd av den äldres beteende. I rapporten står det att det genom utredning inte har gått att fastställa någon annan bakomliggande orsak till det inträffade.

Förutom att göra hembesöket hos den drabbade kontaktade också enhetschefen samma dag verksamhetschefen för att berätta vad som hade framkommit. Enhetschefen kontaktade även kommunens personalenhet, HR, med anledning av det inträffade.

Några dagar efter att detta uppdagades gjorde dessutom kommunens enhetschef och samordnare besök hos fem andra äldre, som den aktuella personalen hade utfört insatser hos. Ingen av dessa uppgav att de hade fått dåligt bemötande av någon i personalen från hemtjänsten.

Enhetschefen samtalade även med andra medarbetare i hemtjänstgruppen, och samtliga uppgav att de inte hade kännedom om att någon kollega hade dåligt bemötande gentemot någon av de äldre.

Det var dock så att en anhörig till en av de fem äldre som fick besök av enhetschefen hörde av sig några dagar senare. Den anhörige berättade att dennes närstående var rädd för samma personal som hade uppträtt kränkande mot den andra vårdtagaren. Enligt den anhörige ska den aktuella personalen ha skrikit till den närstående och vägrat utföra beviljade insatser med hänvisning till smärta i den egna kroppen. Den äldre hade vid ett flertal tillfällen ringt sin anhörige och varit ledsen efter att ha haft besök från den aktuella personalen.

Hemtjänstpersonalen togs inledningsvis ur tjänst och några veckor senare avslutades personens anställning i kommunen.

För att förhindra att något liknande händer igen upprättade kommunen inom några veckor en handlingsplan för åtgärder. Denna togs fram i samråd mellan enhetschef och verksamhetschef. Handlingsplanen innehåller åtgärder för att stärka bemötande inom äldreomsorgen samt förebyggande åtgärder i form av noggrann rekrytering av personal. Åtgärderna kommer att pågå över tid för att säkerställa en säker förändring i verksamheten.