Kärnkraft räddar inte klimatet

Debatt

Alla borgerliga partier utom C vill bygga ny kärnkraft i Sverige. Enligt M, KD, SD och L behövs ny kärnkraft för att rädda klimatet.
Det är en gåta att partier som kallar sig marknads­liberala vill satsa på ett energislag som inte kan byggas utan kraftiga statliga subventioner. Sverige har en energiöverenskommelse som bland annat innebär att de olika kraftslagen ska bära sina egna kostnader. Bra! Det finns ingen marknadsaktör som vill bygga ny kärnkraft. Marknaden idag bygger vindkraft motsvarande nästan ett halvt kärnkraftverk per år.

Enligt Energimyndigheten är det fullt möjligt att få ett fungerande, 100 procent förnybart elsystem till 2040. Förnybart innebär både fossilfritt och utan kärnkraft.

Myndigheten har tagit fram flera möjliga scenarier för detta. En del debattörer försöker skrämmas med att det blir effektbrist i ett förnybart system. Alltså vad gör vi när det inte blåser? Energimyndigheten har naturligtvis med möjliga lösningar på det problem i sina analyser.
Kärnkraftsförespråkarnas åsikt om att kärnkraften behövs saknar grund.

Förnyelsen av vårt energisystem pågår och kommer att fortsätta. Vi kommer att få se en del nya tekniska lösningar framöver. Det kommer att byggas mer kraftvärme (fjärrvärme som också producerar el), effekt­utbyggnader i vattenkraften (pågår för fullt), vi kommer att få ett smartare elnät med mer avancerad styrning för flexiblare efterfrågan, olika lagringsmöjligheter i batterier, pumpkraftverk och vätgas. Något stort behov av lagring kommer det inte att bli eftersom vi är lyckligt lottade med mycket vattenkraft som räcker långt för att balansera effekten. För enstaka dagar med stort effektbehov kan gasturbiner drivna av till exempel biogas användas.

Ingmar Rahm (V)
Ersättare i kommunstyrelsen