Kommunen beklagar det inträffade

Kommunen

Kommunens verksamhetschef Marie Blomqvist beklagar det inträffade och konstaterar att vikarien som anmälde händelsen agerade väldigt bra.

Marie Blomqvist, som är verksamhetschef inom stöd och omsorg, svarar på frågor om händelsen i hemtjänsten som föranledde Lex Sarah-anmälan.

Vill du säga något om vikarien som vågade berätta om händelsen?

– Det var väldigt bra gjort. Att rapportera missförhållanden i verksamheten är något som alla anställda har en skyldighet att göra, men det betyder inte att det är lätt. Framför allt inte när man arbetar som vikarie.

Vad hade hänt om detta inte hade kommit till ytan när det gjorde det?

– Då finns ju självklart risken att det hade fortsatt, men vi arbetar systematiskt med kvalitetsarbete där rapportering av avvikelser är en viktig del för att komma åt det som fungerar mindre bra i våra verksamheter. Där har alla medarbetare ett ansvar och chefen har en viktig roll i att driva arbetet för att förbättra verksamheten och säkra kvaliteten för de som vi är till för.

Hur kunde det pågå under en längre tid?

– Inom hemtjänsten arbetar du ofta ensam och den som tar emot hjälp är i en beroendeställning och vågar inte alltid berätta om de upplever att det inte fungerar. Vi vill absolut uppmana de som har synpunkter på verksamheten att höra av sig till oss. Det är viktigt att vi får till oss om det inte fungerar. Det går alltid att vända sig direkt till ansvarig enhetschef eller till mig som verksamhetschef. Det går också bra att kontakta kommunens KomIn, som hjälper till att hänvisa till rätt person.

Hur kan man minska risken för att något sådant händer igen?

– Det är vårt jobb att skydda de vi är till för från att utsättas för missförhållanden och alla som arbetar i verksamheten har en skyldighet att rapportera. Alla som jobbar hos oss får information om detta när man anställs och ska sedan få det återkommande en gång per år. Det är viktigt att prata om bemötande och professionellt förhållningssätt regelbundet i det dagliga arbetet. Detta är en del i det systematiska kvalitetsarbete som vi arbetar med i hela verksamheten.

Har du något du vill säga till de drabbade?

– Jag tycker självklart att det är väldigt tråkigt och kan bara beklagliga att det hänt. När händelsen rapporterades av vikarien agerade ansvarig enhetschef direkt, tog kontakt med den drabbade och vidtog åtgärder.