Kommunens musikskolor

Debatt

Jag blev uppringd av en jämnårig före detta musik­skole-elev. Hon sa: Musikskolan firar 60-årsjubileum, men jag får inte ihop det. Jag började tidigare! Jag svarade: Det gjorde jag också, men du och jag gick aldrig i Lerums musikskola. Vi gick i Stora Lundby Musikskola som startade 5 år tidigare, alltså 1954. Du spelade mandolin och jag spelade blockflöjt.

Så här står det i Glimtar från Stora Lundbys nutidshistoria – rapport från en studiecirkel: ”I februari år 1953 beslutade FST, Folkskolestyrelsen i Stora Lundby kommun om inrättande av frivillig musikundervisning och denna kom igång följande läsår.” Då gick jag i andra klass och fick lov att börja.
Mellan åren 1952 och 1969 utgjorde de tre kommunerna Östad, Stora Lundby och Bergum Stora Lundby storkommun. Denna upplöstes 1969 i och med kommunsammanslagningen. Östad och Stora Lundby gick som bekant till Lerum och Bergum till Göteborg.

Innan kommunsammanslagningen hade musikskolorna i Lerum och Stora Lundby ingen kontakt, förutom att några lärare tjänstgjorde över gränserna. Men jag minns många duktiga elever från Olofstorp som jag spelade tillsammans med och att vi hade gemensamma konserter både i Gråbo och i Olofstorp.
Skallsjö hade också en egen musikskola och jag tror att även den startade tidigare än Lerum.

I vilket fall som helst är jag glad över att vi inte tvingades följa med Bergum till Göteborg. Då hade vi blivit väldigt mycket ytterområde.

Iréne Johansson
Elev i Stora Lundby musikskola och före detta lärare i Lerums musikskola