Kör på biogas

Debatt

De senaste tolv åren har jag kört 50 000 mil med min biogasbil. Jag har kört i Sverige, Finland, Estland, Danmark, Norge, Polen och Tyskland utan några som helst problem. Jag undrar varför kör inte alla andra bilister också på biogas?

Under dessa 50 000 mil har jag sparat 70 ton fossil koldioxid – det motsvarar utsläpp från 14 Thailandresor. Metangasen som är den viktigaste beståndsdelen i biogas innehåller 14 kWh energi per kg jämfört med bensin som innehåller ca 12 kWh per kg. Men det är inte skillnaden i energiinnehåll som är intressant utan att biogasen ingår i naturens kretslopp vilket den fossila bensinen inte gör. Biogasen produceras framförallt av gödsel från lantbruket och komposterbart hushållsavfall. Efter rötningsprocessen där man tar hand om metangasen, kan det resterande slammet återgå som näring på åkrarna och åter bli en del av naturens kretslopp.

På fredag den 24 maj kommer Lerums Klimatgrupp att deltaga i den globala manifestationen för klimatet på Bagges torg. Alla är välkomna, ta med eget plakat och visa vad du vill göra för klimatet.
Lars Åkeson