Lerumspolitikerna om EU-valet

Lerums kommun

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Hur ser Lerums politiker på EU-samarbetet och varför tycker de att just deras parti förtjänar din röst?

Alexander Abenius, Moderaterna

Varför ska man rösta på ditt parti?
– Moderaterna är ett EU-vänligt parti som värnar om EU som fredsprojekt och arena för gränsöverskridande frågor som vi löser bäst tillsammans, så som frihandel, migration och klimat.
Hur påverkar EU Lerums kommun?
– Lerums kommun påverkas mycket av EU, framförallt i positiv bemärkelse, men ibland också i negativt. Den fria rörligheten är i huvudsak bra, men den möjliggör också för utländska stöldligor att härja i vår kommun på ett sätt som skapar otrygghet och lidande. Därför måste gränskontrollerna skärpas och kriminella från andra EU-länder som begår brott i Sverige kunna utvisas och nekas återinträde.
Vad är det bästa med EU?
– Att EU är en garanti för fred i Europa och EUs fyra friheter – fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital. Det bästa med EU är också när EUs länder hjälps åt i tuffa stunder, exempelvis när de polska brandmännen kom till Sverige och hjälpte oss med våra svåra skogsbränder förra sommaren.
Vad är det sämsta med EU?
– Att vissa EU-politiker vill ge EU större makt över svensk lagstiftning. Det säger vi nej till.

Lill Jansson, Liberalerna

Varför ska man rösta på ditt parti?
– För att vi vill ha mer samarbete när de gäller de riktigt stora utmaningarna som klimatkrisen, brottsbekämpningen och säkerheten. Det där löser vi inte själva i Sverige. Därför säger Liberalerna ja till Europa.
Hur påverkar EU Lerums kommun?
– Ungefär hälften av frågorna på en fullmäktigedagordning påverkas direkt eller indirekt av EU. Det handlar om allt från vilka varor eller tjänster som får köpas in till kvalitet på luft och vatten.
Vad är det bästa med EU?
– Vad sägs om att vi kan resa, plugga, arbeta och leva var vi vill i Europa? Det kunde vi inte när jag växte upp, innan vi gick med i EU. Sedan ska vi komma ihåg att EU i grunden är ett fredsprojekt, eftersom länder som samarbetar inte brukar kriga mot varandra.
Vad är det sämsta med EU?
– Det klart att man ibland kan tycka att EU lägger sig i lite väl mycket. Så är det alltid när man samarbetar, man får inte alltid som man vill. Men fördelarna är betydligt fler och större än nackdelarna.

Eva Andersson, Centerpartiet

Varför ska man rösta på ditt parti?
– Centerpartiet vill se ett handlingskraftigt EU med fokus på klimat, miljö, jämställdhet och medmänsklighet. Vi kräver att alla medlemsländer måste garantera människors fri- och rättigheter. Vi kämpar för renare hav, sänkta utsläpp och driver på för sund mat och bättre djurskydd samt en hållbar jordbrukspolitik.
Hur påverkar EU Lerums kommun?
– På nationell nivå styrs lagstiftningen delvis av EU-direktiv, något som vi i Lerums kommun måste förhålla oss till.
Vad är det bästa med EU?
– Samarbetet inom klimat, miljö, försvar, migration och organiserad brottslighet. Det är sådant som berör många länder samtidigt och där EU kan göra stor skillnad. Om man vill förbättra och förändra för ett stark Europa är det viktigt att Sverige tar en aktiv roll i EU-samarbetet.
Vad är det sämsta med EU?
– Det finns risk för detaljstyrning och vi anser inte att EU ska ägna sig åt frågor på lokal, regional och nationell nivå.
– Hit hör frågor som rör skatter, utbildning, välfärd, sociala trygghetssystem och kultur.

Christian Eberstein, Kristdemokraterna

Varför ska man rösta på ditt parti?
– Vi vill ha ett lagom EU. Vi är för ett europeiskt samarbete men är mot en europeisk superstat. EU ska handla om det som är viktigt; freden, värderingarna och välståndet. Vi kommer att stå upp för de värderingar som inte går att kompromissa om. Vi vill att EU skall skapa förutsättningar för välfärden, inte styra över den. EU är ett medel inte mål, EU är en möjlighet inte ett hot. Vi ställer oss emot att EU allt mer lägger sig i sådant som är nationella angelägenheter. Vi är för att göra EU lagom igen.
Hur påverkar EU Lerums kommun?
– Positivt eller negativt; det beror på vem som kommer till makten i EU. Väljer man att rösta på Kristdemokraterna vet man att de beslut som bäst fattas av oss i kommunen också kommer fattas här och att de beslut som bäst hanteras av EU sköts där. Trafficking och nedskräpningen av hav är exempel på två frågor som skall hanteras på EU-nivå för att få bäst effekt, medan däremot beslut hur vi i vår familj skall ta hand om våra barn fattas här hemma.
Vad är det bästa med EU?
– EU är en garant för fred. Det bästa med EU är att vi istället för att kriga med varandra nu inte haft krig mellan två medlemsstater sedan EU grundades. Detta är unikt i den europeiska historien. EU står för de mänskliga grundvärdena och är en garant mot de totalitära idéerna som hotar vår personliga frihet.
Vad är det sämsta med EU?
– När EU:s medel går till slöseri och okontrollerat användande av våra gemensamma medel. Till exempel så borde pengarna från EU:s medlemsfonder till medlemsstater som väljer att inte ta hand om sina medborgare stoppas. Det är en linje som Kristdemokraterna garanterar i EU.

Katarina Kuzmanovic, Miljöpartiet

Varför ska man rösta på ditt parti?
– Vi i Miljöpartiet de gröna anser att Sverige bör vara mer pådrivande inom EU när det gäller miljöfrågor. EU:s viktigaste framtidsfråga är miljön och klimatet. Vi vill även att EU ska leda arbetet för en mer rättvis värld.
Hur påverkar EU Lerums kommun?
– Tack vare våra gröna EU-parlamentariker kan vi visa på konkreta framsteg som påverkar oss lokalt i allt från klimat och mänskliga rättigheter till fiske, fred och jämställdhet. Det vi är mest stolta över är framtagandet av en europeisk klimatlag som innebär att hela EU:s utsläpp ska mätas mot en koldioxidbudget och åtgärder vidtas om länder inte sköter sitt klimatarbete.
Vad är det bästa med EU?
– EU-parlamentet har makt och i valet kan vi som väljare utöva vår makt över vår och kommande generationens framtid. Genom att rösta på Miljöpartiet de gröna kan vi tillsammans göra skillnad här och nu.
Vad är det sämsta med EU?
– Vi tycker att EU i dag bestämmer över många områden som skulle hanteras bättre regionalt, nationellt eller lokalt.

Mikael Johansson, Sverigedemokraterna

Varför ska man rösta på ditt parti?
– Man skall rösta på SD för att återföra makten till de svenska medborgarna. Vi är arbetar för att motverka EU-skatt och tvångsfördelning av migranter eftersom detta inskränker på det svenska självbestämmandet. Vi är en tydlig garant för att EU inte får mer makt än vad som är nödvändigt för att skapa ett mervärde i samarbetet mot gränsöverskridande hot.
Hur påverkar EU Lerums kommun?
– EU tar idag beslut som påverkar Sverige på många sätt, omkring 60 procent av besluten som tas i Sveriges riksdag har sitt ursprung i EU. Detta påverkar givetvis en kommun i ett antal frågor till exempel jordbruk och jakt.
Vad är det bästa med EU?
– EU är bra på flera sätt bland annat en fri inre marknad, gemensam miljöpolitik och terroristbekämpning.
Vad är det sämsta med EU?
– Den grundläggande tanken med EU är bra men EU har de senaste decennierna utvecklats till en överstatlighet och det är oroande bland annat när det gäller strukturfonderna som utgör ungefär en tredjedel av EU:s budget vilket innebär en högre medlemsavgift för Sverige. Flyttcirkusen mellan Bryssel och Strasbourg, där tusentals flyttar fram och tillbaka, varje månad är en stor kostnad.

Olle Adolfsson, Socialdemokraterna

Varför ska man rösta på ditt parti?
– Vi vill se ett EU som aldrig någonsin kompromissar om människors lika värde, som skapar jobb och ekonomisk tillväxt. Ett EU som är bra för vanligt folk och som tar itu med de stora framtidsfrågor som inget land kan lösa på egen hand. Vi behöver ett Europa som försvarar demokratin, bekämpar klimathotet och står upp för schyssta jobb, en trygg och säker arbetsmiljö. För oss är det självklart att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. Ta ställning för demokrati och jämlikhet, mot extremism och klyftor tillsammans med oss. Det är bäst så – rösta på Socialdemokraterna.
Hur påverkar EU Lerums kommun?
– Över hälften av all kommunal verksamhet har påverkan av EU-beslut. Ex. är upphandling genom LOU, dataskyddsförordningen GDPR och EUs kemikalieförordning REACH.
Vad är det bästa med EU?
– Ett samarbete för demokrati, lösningar på miljöproblem, fred och frihet. Samarbete mot extremism.
Vad är det sämsta med EU?
– EU-flytten mellan Bryssel och Strasbourg är dyrt och miljötveksamt.

Anette Holgersson, Vänsterpartiet

Varför ska man rösta på ditt parti?
– Vi vill skapa ett Europa för alla, inte bara för de rika. Vi tycker att människor, klimat och demokrati är viktigare än företagens intressen. Vi vill ha ett Europa för vanligt folk, för bra jobb, för kvinnors rättigheter och för att de som förstör klimatet mest ska ändra sig mest. Det är viktigt att alla betalar skatt. De som smiter från att betala skatt ska straffas.
– Vi vill samarbeta med våra vänner i andra vänsterpartier från andra länder i Europa. Vi vill minska EU:s budget. EU ska ha mindre pengar än idag. Idag går för mycket av EU:s pengar till jordbruk. Det tycker vi att länderna ska få sköta själva. Då kan Sverige utveckla vår landsbygd.
Hur påverkar EU Lerums kommun?
– Det vi har svarat ovan påverkar även Lerums kommuns invånare.
Vad är det bästa med EU?
– Samarbete mellan länder. Vi får större påverkan i världen när EU står enat. Samarbete mellan organisationer stärker också möjligheter till kraftfulla åtgärder i exempelvis miljöfrågor. EU-valet i maj handlar om vilken sorts samarbete som ska finnas inom EU.
Vad är det sämsta med EU?
– Vänsterpartiet tycker att mycket inom EU är dåligt. Många av de politiska besluten har flyttas från Sverige eller regionen till Bryssel. Det blir ett långt avstånd från medborgare till makthavarna. Det skapar i sin tur mindre engagemang och intresse. Vänsterpartiet vill att folks engagemang är avgörande för en levande demokrati, EU urholkar på detta sätt demokratin. Men idag bestämmer många av EU:s anställda tjänstemän. De och politikerna träffar företag och organisationer, som påverkar deras beslut. Det kallas lobbyism och ger makt till de stora företagen.