Make Lerum safe again!

Debatt

Vi kristdemokrater vill inte att EU blandar sig i beslut som bör tas på ett lokalt plan, exempelvis beslut om vem i eller utom familjen som ska vabba. Men det finns några samhällsfrågor som kräver ett helhetsperspektiv. Ett bra exempel på en sådan fråga är arbetet mot terrorism och organiserad brottslighet.
Hälften av alla bostadsinbrott som sker i Sverige utförs av utländska stöldligor. För att komma åt dessa, samt internationella terrorligor, måste informationsutbytet mellan EU-länderna öka. Därför vill vi att Europol och Eurojust (EU:s samarbetsorgan för brottsbekämpning respektive domstolsväsende) får ett starkare samordningsmandat och att utbytet inom EU av databaser och brottsregister fördjupas.

Dessutom måste vi säkerställa att EU:s yttre gränsskydd fungerar. Detta vill vi göra genom att bygga ut EU:s gräns- och kustbevakningsbyrå Frontex. På så sätt kan vi gemensamt bistå de länder som ansvarar för Schengenområdets yttre gränser.
Hjälp oss att skydda Lerum från bostadsinbrott genom att rösta på Kristdemokraterna i EU-valet den 26:e maj! Make Lerum safe again!

Styrelsen för Kristdemokraterna i Lerums kommun