Mindre än en vecka kvar – nu bestämmer du!

Debatt

Vi har under de gångna veckorna presenterat hur vi inom Socialdemokraterna ser på vad som ska drivas i det europeiska samarbetet under de kommande åren. Dessa frågor kommer vi driva med utgångspunkt i våra grundläggande värderingar. Det vill säga att i alla beslut ska människors lika värde främjas. Alla, oavsett bakgrund, ska ha möjlighet att fullt ut förverkliga sitt liv.

Genom att lägga ner vår röstsedel i ditt kuvert den 26 maj bidrar du till att vi även fortsättningsvis kan arbeta för jämlikhet och jämställdhet i EU och för klimatet på följande sätt.
• Öka pressen på övriga medlemsländer i EU genom att kunna utesluta länder ur Schengen eller neka EU-medel till de som inte tar ansvar för att registrera och ta emot asylsökande.
• Slutföra arbetet med lagförslaget om att kunna dra in EU-bidrag till medlemsstater som systematiskt inskränker samhälleliga fri- och rättigheter.
• Fortsätta arbetet för jobb med schyssta villkor i hela EU.
• Stärka kvinnors rättigheter. Inrätta ett europeiskt direktiv för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, stå upp för aborträtten och kräva en jämställd kommission.
• Förenkla informationsinhämtningen kring och biljettinköpen för EU-resor med tåg för att på så vis möjliggöra mer resande med mindre klimatpåverkan.

Med denna presentation av vad vi vill förändra framöver lämnar vi till dig att fatta ditt beslut.
Tack för att du genom att rösta på söndag tar dig tid att försvara bland det viktigaste som finns: demokratin.
För Socialdemokraterna i Lerum
Olle Adolfsson, ordförande Lerums arbetarekommun
Renée Jeryd
Kommunalråd S Lerum