Bild: Semrén & Månsson arkitekter
Nybyggnation. 36 nya bostäder fördelade på tre huskroppar planeras i Drängsered i Floda. Så här kan husen komma att se ut när de är klara.

Nya bostäder på gång i Floda

Floda

Drängsered i Floda kan komma att få 36 nya bostäder. Om allt går enligt planerna kan de nya lägenheterna vara inflyttningsklara vid årsskiftet 2020-2021.

Bakom planerna står Vårgårdaföretaget Rydlers bygg som tillsammans med arkitektbyrån Semrén & Månsson tagit fram ett koncept för att bygga bostäder på platsen.

Det handlar om 36 bostadsrätter på mellan 31 och 99,5 kvadratmeter som planeras att byggas på Alelundsvägen i Drängsered under namnet Brf Ekero. Stora delar av marken sluttar mot söder, vilket bolaget tagit hänsyn till i planering av bostäderna. Husen ska byggas i nord-sydlig riktning i sluttningen, och följer via en trappning i två steg den befintliga marknivån. De flesta av de 36 bostäderna kommer att ha balkong eller uteplats och ljusinsläpp från minst två håll.

De tre huskropparna, som ska få grå träfasader, har två våningar plus en vindsvåning.

– Det blir ett luftigt flerbostadsområde som tar sitt avsteg i naturens förutsättningar och topografin på platsen, säger Calle Augustsson, projektledare på Rydlers bygg.

På platsen finns flera gamla ekar, varav en del kommer att bevaras.

– Några skyddsvärda och kvalitativa ekar kommer att bevaras på fastigheten, vi utgår gestaltningsmässigt från färgen på ekarna och hur marken sluttar, säger han.

Väntar på bygglov

Rydlers bygg har sökt bygglov och väntar på ett besked om detta under sommaren. Om allt går enligt planerna hoppas bolaget kunna bygga runt årsskiftet eller tidigt år 2020. Bolaget räknar med en produktionstid på ungefär ett år, vilket innebär att inflyttning i så fall kan ske runt årsskiftet 2020-2021.

För den som vill veta mer om bostadsplanerna i Drängsered håller Rydlers bygg ett informationsmöte på Garveriet den 28 maj. Då kommer bolaget också att berätta vad bostäderna ska kosta.

Brf Ekero är inte Rydlers byggs enda pågående projekt i Lerums kommun. I anslutning till Garveriet i Floda är man totalentreprenör för den nya Equmeniakyrkan och i Gråbo bygger bolaget i samarbete med Mjöbäcksvillan 14 kedjehus. I Stenkullen genomförde Ryders bygg nyligen slutbesiktning för en stor tillbyggnad som man utfört åt bolaget Andreas Stihl Norden. Tillbyggnaden stoltserar nu med en av kommunens största solcellsanläggningar på taket.

– Det var en mycket stor och lyckad entreprenad från vår sida, säger Calle Augustsson.