Parisavtalets bromskloss

Debatt

I juni 2016 slog sig Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna ner vid samma förhandlingsbord och lyckades förhandla sig fram till en blocköverskridande energiöverenskommelse. Energiöverenskommelsen berör många viktiga punkter så som ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Vad jag vänder mig mot i överenskommelsen är punkt två under rubriken Mål. Punkten lyder ”Målet år 2040 är hundra procent förnybar elproduktion”. Det här betyder indirekt att det gemensamma, blocköverskridande energipolitiska målet är att all svensk kärnkraft ska vara helt utfasad inom ett tidsspann på tjugo år.

Sverige avskräcker medvetet eller omedvetet internationella kärnkraftinvesterare med den här överenskommelsen. Företag och privatpersoner är de som får ta smällen när investerarna satsar på att bygga ut kärnkraften i Sydkorea istället för i Sverige där kärnkraften just nu kostar en tredjedel så mycket att bygga och försäkra som den gör i Sverige.

Sverige och EU håller på att elektrifieras. Det sker just nu. I framtiden kommer vi behöva mer billig elektricitet och inte mindre. Vi har sett resultatet av en snabbavveckling av kärnkraft inom Europa. Tyskland har fattat beslut om att innan 2022 avveckla all tysk kärnkraft. Resultatet blir att Tyskland gör sig beroende av kolkraft och rysk gas istället. Det här bidrar inte bara till att klimathoten ökar utan också till att de geopolitiska hoten ökar. Att konkurrera ut de fossilfria energikällorna före de fossila energikällorna menar jag är ett bra exempel på en estetisk preferens snarare än en effektiv klimatinsats. Enligt en prognos från FN:s klimatpanel IPCC behövs kärnkraften för att vi ska klara av de gemensamma klimatmålen. Kärnkraft är i förhållande till andra fossilfria energislag billigt. Ur förhållandevis lite uran och eller torium får kärnreaktorerna ut ett stort antal terawattimmar (självklart beroende på vilken kapacitet kärnreaktorn har).

Det är på grund av energiöverenskommelsen som Ringhals 1 och Ringhals 2 stängs ner i förtid. Den svenska kärnkraften kräver inga subventioner men den kräver omförhandling gällande energiöverenskommelsen och schysta krav på den inre marknaden. Släpp symbolpolitiken, konkurrera inte ut de fossilfria energikällorna och satsa på det som är billigt och marknadsanpassat. Den europeiska energipolitiken ute på vänsterflanken saknar idag realistisk optimism. Snart är det val, rösta för effektiv energipolitik. Rösta på det parti som kräver omförhandling gällande energiöverenskommelsen.

  • Linus Wiklander