Foto: Katrin Niklasson

Så ser Lerums politiker på valresultatet

Kommunen

Enligt det preliminära EU-valresultatet är Moderaterna största partiet för kommunborna, tätt följt av Socialdemokraterna.
Kommunen hade ett starkt valdeltagande, 60,6 procent av de röstberättigade valde att gå till valurnorna.

Moderaterna fick flest röster av Lerumsborna, 19,5 procent.

– Moderaterna gör ett riktigt bra valresultat i EU-valet, både nationellt och lokalt. I Lerums kommun går vi från att vara det tredje största partiet i EU-valet 2014, till att få förtroendet som det största partiet 2019. Det är vi så klart mycket tacksamma för, säger Alexander Abenius (M).

Vad beror det på?

– På en framgångsrik nationell valrörelse där vi talat om de problem, utmaningar och möjligheter som EU står inför, men också på en valrörelse där vi fokuserat på att prata om vår egen politik istället för att prata illa om andra partier. Sedan tror jag också att vårt lokala förtroende hjälper oss i EU-valet. Många har kommit fram till oss och sagt att vi får en röst i EU-valet för att vi bedriver en bra politik lokalt. Det känns riktigt roligt.

Näst störst blir alltså Socialdemokraterna, med 19 procent av rösterna.

– I en snabb första analys av resultatet i Lerums kommun är vi nöjda. En ökning med 650 röster visar att de frågor, demokrati, klimathotet, arbetsmiljöfrågorna har väljarna i Lerums kommun tyckt var viktiga. Det som mest uppseendeväckande med valresultatet är de stora omkastningarna jämfört med förra EU-valet, säger Olle Adolfsson (S).

Varför tror du att det blev som det blev?

– Genom ett bra och intensivt valarbete de två sista veckorna av våra medlemmar har gjort att fler av de som röstat på Socialdemokraterna i riksdags- och kommunval gått och röstat denna gång. Vi har lyckats få fler att inse att min röst är min makt att påverka.

Oerhört nöjda

När kommuninvånarna väljer representanter till europaparlamentet blir de tredje och fjärde största partierna Sverigedemokraterna och Miljöpartiet, som enligt de preliminära siffrorna får 14,4 procent respektive 13,8 procent av väljarnas röster. Högst ökning i andel röster fick Sverigedemokraterna som gick från 9,1 procent av rösterna i valet 2014 till 14,4 procent i årets val.

– Vi är oerhört nöjda. Vi känner att vi har vind i seglen och är egentligen inte förvånande då vi växer som en folkrörelse, säger Per Hassel, SD.

Han tror att väljarna uppskattar att partiet driver frågan att flytta hem beslutanderätten till Sverige på områden som inte är gränsöverskridande. Partiet tycker dock att EU är viktigt inom vissa områden som samarbete för brottsbekämpande åtgärder och att verka för en fungerande gränskontroll och asylpolitik.

– Vi påtalade tydligt till skillnad från vissa andra partier att det måste vara varje lands rätt att själva få avgöra hur många emigranter de anser sig vilja och klarar av att ta emot, säger Per Hassel.

Fjärde flest röster fick Miljöpartiet.

– Vi är jätteglada och stolta över resultatet. Vi vill tacka alla som röstade på oss. I Lerum fick vi som enda parti fler antal väljare nu än i höstas och vi gjorde ett bra resultat över hela landet, säger Katarina Kuzmanovic, MP.

Varför tror du resultat blev som det blev?

– Vi är på uppgång och sedan februari har vi nästan dubblat vårt väljarstöd. Vi är särskilt populära bland unga väljare och vi gjorde ett kanonval som visar att väljarna prioriterar klimatet, miljön, medmänskligheten och jämställdheten. Gröna gör ett rekordval i Europa och det bådar gott inför valet 2022.

Partiet är oerhört starkt i Tollered, där man fick flest röster, 21,2 procent.

Största vinnare i antal röster jämfört med förra valet ser Moderaterna ut att bli, tätt följt av Sverigedemokraterna och Centerpartiet.

– Vi i Centerpartiet är väldigt glada och tacksamma för det stöd vi fick i EU-valet. Glädjande kunde vi konstatera att det räckte till ett ytterligare mandat i Europaparlamentet, säger Eva Andersson (C).

Varför tror du att resultat blev som det blev?

– Vi håller fast vid vår linje att värna miljön, stå upp för medmänsklighet och jämställdhet samt i arbetet med att stärka djurskyddet. Det är viktiga frågor att hantera på Europanivå och här viker inte Centerpartiet ner sig. Det uppskattar våra väljare.

Tydlig politik

Kristdemokraterna gjorde ett bättre val än 2014, och gick från 7,1 procent till 11 procent.

– Tack till alla er som valde att lägga er röst på Kristdemokraterna. Vi är väldigt glada över det förtroende vi fått från våra väljare, 11 procent här i Lerums kommun är ett rekordresultat. Vi har märkt att väljarna har tagit till sig vårt budskap om EU, att vi är för Europa men att vi inte vill att EU ska lägga sig i sådant som vi bättre beslutar om här hemma på nationell nivå, säger Christian Eberstein (KD) och fortsätter:

– Vi har fört en tydlig politik där vi säger att bara för att EU kan, betyder det inte att EU ska. Det i kombination med att vi kristdemokrater efter riksdagsvalet 2018 visat att vi står fast vid vår politik och att man kan lita på att man får vad man röstar på gör att väljarna känner förtroende för oss.

Liberalerna, Feministiskt Initiativ och Miljöpartiet fick färre röster än vid förra EU-valet.

Har du någon kommentar till valresultatet?

– Till att börja med vill jag säga tack till dem som röstade på Liberalerna. Som läget ser ut nu, verkar det som att vi fått en plats i parlamentet och det är vi tacksamma för. Men det klart att vi hoppades på ett bättre resultat och att det här är ett misslyckade, det tänker jag inte hymla om. Där-emot är det glädjande att det gått bra för liberaler i andra europeiska länder och att ALDE-gruppen, det vill säga den liberala gruppen i parlamentet, har blivit större, svarar Lill Jansson, (L).

Varför tror du att resultatet blev som det blev?

– Det raka svaret är att jag inte vet. Jag skulle kunna spekulera, men väljer att inte göra det. Istället behöver vi liberaler vända på alla stenar och göra en grundlig analys av valresultatet. Både av innehållet i vår politik och hur vi förmedlar den.  Just nu är vi inte särskilt uppskattade hos väljarna, det är den krassa verkligheten.

Lite tungt

Vänsterpartiet gör ungefär samma resultat som förra EU-valet.

– Det känns lite tungt när vi har fått ett sämre valresultat än vad opinionsundersökningarna visat. Vänsterpartiet har gått bra i storstäderna där vi gör ett bättre val än vid förra EU-valet. Vi har lite svårt att nå ut till landsortsinvånarna. Detta var ett val som handlade mycket om klimatet. När det gäller klimatval så är det de gröna partierna som drar de längsta strået. Trots detta gick de höger populistiska partierna fram stort i hela Europa, säger Anette Holgersson (V).

Varför tror du att ditt partis resultat blev som det blev?

– Jag tror att den felaktiga uthängningen av Malin Björks uttag av traktamente spelade en stor roll. Man kunde använt hennes som ett föregångsexempel. Hon är faktiskt den enda EU-parlamentariker som redovisat sina kvitton och betalat tillbaka pengar. I stället skulle man ifrågasatt vad de andra parlamentarikerna använt sina pengar till och bett dem redovisa.

Det var sex av tio väljare som valde att gå och rösta i EU-valet, vilket är klart högre än valet för fem år sedan. Högst valdeltagande hade Ljungbacken/Stamsjön i Lerum där valde hela 74,3 procent att gå till valurnorna. Förra EU-valet, 2014, var andelen röstande 54 procent