Roteberget, tack till kommunstyrelsen!

Debatt

Vill tacka kommunstyrelsen för deras kloka beslut om Roteberget.
Tack för att vi nu kan fortsätta att bevara detta som ett viktigt natur- och rekreationsområde.
Tack för att ni lyssnat och förstått vad som är bäst för Lerum och dess invånare idag och i framtiden så som tidigare kommunpolitiker gjort innan er.
Tack även till kommunens tjänstemän.
Tack!

  • MF