Socialdemokraterna hindrar Lerumsbor från inflytande

Debatt

I Lerums kommun finns det fem fasta beredningar där samtliga partier är representerade av ledamöter. En utav dessa är kommunfullmäktiges beredning för välfärd för unga, vuxna och äldre.
I början av året fick denna beredning i preliminärt uppdrag av kommunfullmäktiges presidium att utreda om det finns behov av fler aktörer inom omsorgen.
Uppdraget syftar till att skapa en nulägesbild av vilka aktörer som finns inom kommunen och vilken strävan regionen har för att utveckla och driva frågan om att bredda aktörsskapet inom omsorgsverksamheten.

Själva målet med uppdraget är bland annat att ta fram förslag som grundar sig i invånarnas behov, önskan och ambitioner kring hur en omsorgsverksamhet ska fungera när den är som bäst. (Det gäller alla oavsett ålder eller funktionsvariation). Det ska även finnas beskrivet och utrett hur Lerum vid behov kan utveckla arbetet med att öka aktörer inom omsorgen.

Nu har dock en minoritet i beredningen, bestående främst av socialdemokrater, beslutat sig för att skapa så mycket problem kring detta uppdraget att det nu inte går att genomföra. Detta med anledning av att uppdraget, enligt dem själva, strider mot deras ideologi.

På Lerums kommuns hemsida går det att läsa:
”Beredningarnas uppgift är att ta reda på medborgarnas behov och önskemål när det gäller kommunens verksamheter. Beredningarna ska arbeta med alla medborgares perspektiv och inte enbart för dem som använder kommunens service och tjänster.”
Detta innebär i praktiken att det ska råda konsensuspolitik i dessa beredningar, man ska inte ägna sig åt parti­politik.
Den här minoriteten i beredningen tar sig alltså friheten att förstöra så att man inte kan ta reda på hur invånarnas behov, önskemål och ambitioner ser ut i frågan, vilket är en berednings uppgift, för att det går emot deras partiers politik. Vilket inte bara går emot hela tanken med beredningar utan även emot hela den demokratiska principen.

Detta odemokratiska beteende är något vi sverigedemokrater ser väldigt allvarligt på. Särskilt eftersom Socialdemokraterna återigen visar prov på det hyckleri som genomsyrar det partiet. Genom att påstå sig vara den moraliska kompassen för demokratiska värderingar men sedan, så fort det passar deras agenda, använda sig av odemokratiska metoder.
Vi sverigedemokrater hoppas att detta är sista gången vi ser en sådan här aktion i någon beredning, för de stora förlorarna i detta är endast kommunens invånare.

Sverigedemokraterna Lerum
Aiki Atka
Yvonne Johansson
Ledamöter i beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre