Svammel om eventuell ytterligare järnväg genom Lerum.

Debatt

Somliga, uppenbarligen med diminutiv kunskap om järnvägsbyggnad och ekonomi, hävdar att en ev. ny järnväg genom Lerum, helt eller till stor del kommer att förläggas till tunnlar. Dyra tunnlar används för järnväg vid stora höjdskillnader (berg, åsar etc.), under etablerade städer, större vattendrag där bro anses olämpligt etc.
Men knappast under Lerums skogar!
Någon anger t.o.m. vissa tunnelsträckor utan att ha en aning om geologiska förutsättningar. Aldrig hört talas om Sveriges superfiasko – byggnaden av järnvägstunneln genom Hallandsåsen? Om järnväg genom Lerum bör byggas ut ska det givetvis ske längs den sedan mer än 150 år redan etablerade sträckan som är skälet till att Lerum överhuvudtaget etablerats som samhälle.
Glöm fantasifloskler om järnvägstunnlar under Lerums skogar!

  • Väg o vattenbyggare