Svar till väljare

Debatt

I dagens eko den 6/5 granskades vi riksdagsledamöter som även har uppdrag i kommuner och regioner runt om i landet.

Många kommuner har valt att ändra dag för fullmäktigesammanträden till måndagar just för att kommunen har representanter i Sveriges riksdag vilket är något som de allra flesta kommuner ser som en tillgång. Vi i sverigedemokraterna har lyft frågan om att ändra rådande ordning i kommunen och även motionerat om det i riksdagen.

I Lerum har kommunfullmäktige valt att inte ändra dag för sammanträden även om vi är flera från olika partier som haft parallellt riksdagsuppdrag genom åren. Under denna mandatperiod är det jag från sverigedemokraterna samt en ledamot från liberalerna som har parallella uppdrag.

Då kommunfullmäktige sammanträder på torsdag eftermiddag och vi har obligatorisk närvaro för votering i riksdagen på torsdagar klockan 16.00 så blir logistiken helt enkelt omöjlig.

Dock har vi i SD Lerum aldrig haft en tom stol och ersättningar betalas enbart ut till tjänstgörande ledamöter. Vi som inte är på plats har ingen ersättning för våra uppdrag i kommunfullmäktige. Genom min närvaro i vår partigrupp kan jag trots allt driva mina frågor och vara en länk mellan riksdagen till kommunfullmäktige vilket har ett stort värde för mina väljare.

Hoppas mitt svar reder ut eventuella frågetecken kring detta.

Alexander Christiansson (SD)
Riksdagsledamot