Tiggeriförbud i Lerum

Debatt

Utöver alla vettiga argument för förbud som nyligen skrivits på den här debattsidan måste ytterligare en viktig aspekt adderas. Enligt lag får EU-medborgare som saknar intäkter och lever av tiggeri vistas i Sverige i max. 3 månader. Alla som besöker butiker i Lerum kan själva se att denna maxperiod ofta överskrids. Varför har vi en lag som inte kan kontrolleras (ingen eller svag gränskontroll) och som ingen rättsmyndighet bryr sig om att följa upp huruvida den efterlevs?
Ett land som har ”lagar” som ingen bryr sig om är ingen rättsstat!!

  • Observer