Tre svar till Mats Johansson, 15/5

Debatt

Tre svar till Mats Johansson, 15/5.

Självklart ska inte vi skatte­betalare betala bränslet för andras privatresor etc. Speciellt inte då de onekligen har en utmärkt ekonomi eftersom de anser sig ha råd att köpa en dyr elbil.
Förutsätter att Lerums kommun omedelbart inför avgift för el till bil inkl. alla kostnader för stolpar, parkeringsplats etc. Detta oskick är lika dumt som att våra skattemedel slösas bort på några grönytor som kallas ”Växtrum”. Huvuddelen av Lerums kommun består redan av naturliga grönområden – det borde väl ändå vara tillräckligt.
Lerumsbo

Mats Johansson förfaras över att Lerums kommun upprättat laddstolpar där elbilsägare, som uppenbarligen har råd att punga ut stora pengar på sina fina elbilar, kan ladda gratis på skattebetalarnas bekostnad. Detta när han själv får bekosta sin tågbiljett när han skall ut och resa miljövänligt.
Det man missar med det resonemanget är att kollektivtrafiken endast är till cirka 50 procent finansierad av biljettintäkter, resten är skattepengar. En tågbiljett är alltså redan subventionerad till hälften.

Tittar man på elkostnaden så ligger den på drygt 30kr/timma för de kraftigaste laddarna, och ner till 5kr/timma för de klenaste, så det är inga astronomiska summor kommunen bidrar med. I stället ger man möjlighet för de som bor längre än ett halvt batteris räckvidd möjlighet att ta sig till och från vissa punkter i kommunen utan att behöva använda en bensinbil. Det är väl ändå värt något?
Mattias Kronberg

Mats Johansson upprör sig i en insändare om att elbilsladdning är gratis i Lerums kommun. ”Jag får betala min tågbiljett när jag vill värna om miljön och ta tåget istället för bilen, inte f-n betalar någon annan den” skriver Mats J.

Det är det visst! Det är någon annan dv..s. skattebetalarna som betalar hälften av din biljett.
Västtrafik finansieras till 49 procent med skattemedel.När Mats Johansson åker tåg till Göteborg kostar det skattebetalarna ca 60 kronor. De pengarna räcker till att ladda en elbil för att köra 25 mil!
Tolleredsbo och elbilsägare