Upp till kamp mot högerextremismen

Debatt

Sedan Socialdemokraterna bildades 1889 har partiets arbete varit drivande i att forma den demokratiska välfärdsnation Sverige är idag. Allmän och lika rösträtt, allmän sjukförsäkring, 40-timmars arbetsvecka, lagen om anställningsskydd och medbestämmandelagen är bara några exempel på reformer som Socialdemokraterna drivit. När så många i Sverige nu fått det så mycket bättre frågar sig vissa om Socialdemokraterna har spelat ut sin roll. De extrema rörelser vi ser runtom i Europa visar att det är precis tvärtom. Socialdemokratin är den starkaste kraften mot högerextremismen.

Det EU som skapades för att bygga fred, bekämpa extremism och skapa välstånd är hotat. Vi socialdemokrater vill sätta stopp för krafter som vill öka klyftorna, ta ifrån kvinnor deras rättigheter, som förnekar klimatutmaningarna och som vill begränsa yttrandefrihet och demokratiska rättigheter.

Beslut som fattas på EU-nivå påverkar oss på olika sätt på alla nivåer i Sverige. Vi socialdemokrater tror på människan. Vi vill att människor i Lerum, Sverige och Europa ska vara fria att utvecklas som individer, råda över sina egna liv och forma sin tillvaro oavsett bakgrund. Därför vill vi socialdemokrater:
• Sätta hårt mot hårt mot högerpopulismen och ena Europas progressiva krafter.
• Införa en ny mekanism för att granska att EU:s medlemsstater lever upp till grundläggande rättigheter, rättsstat och demokrati.
• Slutföra arbetet med lagförslaget om att kunna dra in EU-bidrag till medlemsstater som systematiskt inskränker samhälleliga fri- och rättigheter.
Ytterkantshögern ska inte få forma framtidens Europa. Du behövs för att försvara demokratin och allas lika värde. Rösta på Socialdemokraterna den 26 maj!

För Socialdemokraterna i Lerum
Linda Silander
Erik Larsson
Ulrika Månsson