Upprörd över brottsligheten

Kommunen

Advokaten Ingemar Gross har varit målsägarbiträde för flera personer som har drabbats av ligorna som ger sig på äldre. Han är upprörd över att den här typen av brottslighet existerar.

– Jag tycker att det är ett skamligt att de gör så här mot äldre. De ger sig på personer som ofta ser och hör dåligt och som inte kan springa efter, säger han i upprörd ton.

Ingemar Gross förklarar att det har skett flertal liknande brott begångna av olika ligor sedan 2009, och att den här typen av brottslighet ökar. Det enda lilla positiva med det är att en del av dem som drabbas har högre beredskap, de har hört talas om den här typen av brott tidigare.

Att bli utsatt påverkar offren väldigt olika.

– Oftast är det de som inte är digitalt bevandrade som drabbas hårdast.

Varför då?

– För att de inte kan betala räkningar och överföra pengar på datorn eller telefonen.

Påverkar

Att bli utsatt påverkar både psykiskt och ekonomiskt. Det sistnämnda är extra tungt för dem som lever på väldigt knappa medel.

– De kanske har precis så att de klarar sig och så tar det ett tag innan de får tillbaka pengarna från banken. Och om banken menar att de har varit oaktsamma med koden får de kanske inte tillbaka pengarna alls, säger Ingemar Gross och fortsätter:

– Det är också flera som har sagt att de förlorar sin tillit till andra människor, de har kanske alltid trott gott om alla och så kan de inte det längre. Ledsamt.

Skäms

Det är också så att en del som drabbas känner skam. De kanske inte anmäler att de har blivit utsatta eftersom de känner att de har låtit sig bli lurade.

– I den här så kallade kortbytarligan har det i vissa fall uppdagats att fler har drabbats genom att den utsattas kort användes när nästa person skulle luras. När polisen ringde den rättmätige kortägaren och berättade att kortet hade hittats så kom det fram att personen också hade blivit lurad.