Utan personal stannar vården!

Debatt

Vårdens pengar ska gå till vård, sjukvården ska ges tillräckliga resurser och vårdpersonalen få bättre villkor – det är tre enkla huvudbudskap vi socialdemokrater i Västra Götalandsregionen har i vår budget för de kommande åren. Sjukvården är – och skall vara – prioriterad! Därför lägger vi socialdemokrater nästan 1,1 miljarder mera till sjukvården och dess personal, jämfört med det moderatledda styret.

Behoven av att satsa extra på sjukvården har ökat efter drygt fyra år av M-lett styre, som har lett till längre vårdköer, stressad personal och personalflykt och bristande förmåga att möta invånarnas rättmätiga krav på tillgång till en bra vård utifrån deras behov. År efter år har sjukhusen fått för lite pengar i förhållande till vad de är ålagda att göra. Det har gjort att ekonomin urholkats. Det är effekterna av detta vi ser i dag, med bland annat neddragningar av personal, stängda vårdavdelningar och mottagningar, dygnslång väntan på akutmottagningar och ibland årslång väntan på nödvändig operation eller behandling.

Det gör mig så in i märgen trött att M-styret tror man kan spara och effektivisera sig ur personal- och kompetensbrist. Det går inte! Det leder till ökad arbetsbelastning och färre som vill och orkar jobba kvar. Och utan personal stannar vården.

Vi vill satsa på att ge den egna sjukvården och den egna personalen bättre villkor, inte på köp av dyr privat vård och hyrpersonal. Och vi vill se en organisation där vårdens villkor i högre grad styrs av dem som har verklig insikt i varje områdes behov, inte tjänstemän och politiker i residenset i Vänersborg.

Västra Götalandsregionen är en av landets största arbetsgivare. Det är ett ansvar som förpliktigar. Det är hög tid att regionen lever upp till det ansvaret. Personalen vill ha lön för mödan, tid för återhämtning, fler fast anställda kollegor med rätt kompetens och minskad arbetstyngd för att slippa bli sjuk av jobbet. Det är rimliga krav. Vi socialdemokrater lägger därför över 600 miljoner kronor till särskilda personalsatsningar, bland annat höjda grundlöner i sjukvården, ökad satsning på jämställda löner samt en låglönepott.

Vi lägger inga sparbeting på sjukvården. Vi ger istället full kompensation för förväntade ökade kostnader, till exempel nya löneavtal. Det gör att lönesatsningen inte urholkas.

Det finns en tydlig skiljelinje mellan Socialdemokraterna och det moderatledda styret i regionen: Vi har tillit och tro på vår personal och våra verksamheter. Vi är fullt trygga med att de klarar av att lösa många av de problem vi har i vården i dag, om de ges rimliga förutsättningar. De förutsättningarna vill vi ge.

Janette Olsson (S)
Oppositionsregionråd och
vice ordförande i personalutskottet

Tomas Angervik (S)
2:e vice ordförande Västra hälso- och sjukvårdsnämnden