Tjuvjägare. Håkan Carlsson är chef för polisens cirkagrupp.

Vill se större upprättelse för offren

Kommunen

Håkan Carlsson, chef för polisens grupp som utreder brott mot äldre, tycker att straffet för den här typen av brottslighet borde vara högre. Enligt honom ska Sverige förmedla till de internationella brottsnätverken att rättsväsendet här tar allvarligt på denna typ av brott.

Cirkagruppen är en grupp poliser stationerade i Vårgårda som utreder brott mot äldre, och som bland annat har utrett ligan som lurade flera kommunbor. Håkan Carlsson är chef för gruppen.

Hans kommentar till den nyligen meddelade domen är:

– Jag har som hastigast läst den och upplever att straffvärdet låter lågt med tanke på att gärningsmännen gett sig på svaga personer i samhället, systematiken, upplägget med flera aktörer som har givna roller under brotten samt att man följer det mönster som många av de internationella ligorna använder sig av.

Kort tid

Han har stor erfarenhet av liknande brottslighet och förklarar att ligorna kommer in i Sverige, begår en stor mängd brott under kort tid varefter de snabbt lämnar landet för att begå liknande brott i andra länder.

– Därför har jag svårt att förstå att domstolen anser det som förmildrande att många brott begåtts under kort tid för länge sedan samt att domstolen inte dömt till utvisning, säger han och fortsätter:

– I domen står det dessutom att den dömde mannen gav sig av ifrån Sverige eftersom han kände att det han gjorde inte var bra, åkte till hemlandet varefter han åkte till Paris och begick något liknande brott.

Andra länder

Håkan Carlsson berättar vidare att 34-åringen dömdes enligt ECRIS, 2015 för stöld i Frankrike samt för stöld i Storbritannien 2018.

– Det är enligt min uppfattning mycket viktigt att från Sverige till de internationella brottsnätverken förmedla att man inte klarar sig undan även om det gått lång tid, att svenska rättsväsendet ser allvarligt på denna brottstyp och att personer som döms kan utvisas på lång tid. Om mannen gripits och dömts redan när brotten begicks 2014 och då fått 10 års utvisning så skulle han inte kunna återvända till Sverige förrän tidigast 2024.

– Nu väljer domstolen att inte döma till utvisning vilket innebär att den dömde redan efter avtjänat straff är fri att återvända till Sverige.

Skadeståndsyrkandet från de flesta av de drabbade ogillades av domstolen. Polischefen påpekar också domstolens resonemang kring kränkningsersättning.

– Många äldre som brukar klara det vardagliga livet och blir utsatta för brott upplever ett starkt obehag vilket enligt anhöriga ofta påverkar de äldre starkt negativt i att fortsätta att vistas i den miljön där man utsattes för brottet. 

Cirkagruppen gör ett arbete som lyfts av många, och Håkan Carlsson har just kommit hem från en konferens i Polen. Där har han gett en lägesbild över brottsområdet åldringsbrott i Sverige samt beskrivit Cirkagruppens arbetsmetoder för polska polischefer.