Aspedalens pendelparkering och bemötande

Debatt

Ingen i Lerum har väl missat de många stölderna och skadegörelsen på bilar och cyklar vid Aspedalens pendelparkering. Cyklar, bildäck, navkåpor m.m. stjäls dagtid på den icke bevakade parkeringen. Själv har jag drabbats tre gånger under de senaste tio åren. Kameraövervakning skulle kunna vara en åtgärd för att stävja stölderna.

Jag skickar den 18 maj 2019 mail till samtliga ordinarie kommunstyrelseledamöter i Lerum för att fråga hur de ser på denna fråga och hur vi pendlare ska kunna parkera våra fordon säkert på pendelparkeringarna. KS-ordföranden Alexander Abenius svarar samma dag, Eva Andersson efter några dagar – tack för era svar! Men alla övriga KS-ledamöter – svarar ni inte på mail, är frågan inte intressant eller hur ska jag tolka era ickesvar?

På min arbetsplats håller vi frågan om bemötandet av de vi är till för högt. Hur ser ni ledande politiker i Lerum på bemötandet av de ni är till för, alltså vi kommunmedborgare och skattebetalare (och var fjärde år även väljare)?

Maria Jolfors Detert