Åtgärder i Floda Allé nu!

Nyheter

Sedan 2012 har det varit planer på en rondell i Floda vid avfarten E20 från Göteborshållet. Vad är det som dröjer så? Det krävs åtgärder nu! Sänk farten till 30 km i hela Allén och rödljus i korsningen. Definitivt ett övergångställe!

Jag som bor på Floda Allé 22 känner fara varje dag jag ska gå över gatan. Då jag dessutom har ett funktionshinder så kan jag inte promenera på ”min” sida av vägen upp till andra rondellen och övergångsstället vid Porten, det är en smal stig mycket nära vägen. Och då jag dessutom ibland har både rullator och hund – funkar inte!

Ska man sälja huset för att det inte kan göras något åt Floda Allé som är en starkt trafikerad huvudled? Dessutom tungt belastad av långtradare och andra tunga fordon. Nu vill jag ha ett svar. Ska man gå till högre instanser kanske?
Marie Westman