En anmälan till DO är bara ett slag i luften om man är äldre

Debatt
Barbro Westerholm (L) är de äldres och ensammas röst i den svenska riksdagens öken, så torrlagd på ledamöter från en annan tid då människan de facto rådde över tekniken – inte tvärtom.

86-åriga Barbro Westerholm har nu för avsikt att skriva en motion som handlar om att diskrimineringslagen måste skärpas. Några konkreta vittnesbörd visar att lagen är tandlös eftersom de anmälningar från äldre som inkommer i stort sett bara blir en siffra i statistiken. Nils Elofsson i Laholm anmälde Melodifestivalens röstningsprocedur till DO men fick avstå eftersom han endast hade tillgång till en traditionell telefon..Sandvikenbon Erling Flodman klagade till DO över att den som köper biljett från SJ måste bekräfta köpet med ett mobilt bank-id. Hans synpunkter tycks ha lagts åt sidan i sämsta fall ha hamnat i stora arkivet. Klart diskriminerande, menar Erling som i likhet med många andra äldre och handikappade inte gillar att bli tvingad in i den digitala världen.

Rent skrattretande är uppgiften – om den är sann – att ett äldre par anmält till DO att de nekats bli ägare till en herrelös hund. De är bägge födda på 40-talet. Så diskriminerar man inte människans bästa vän.

Egentligen är det en skandal i sig att så få äldre med livserfarenhet sitter i riksdagen. Partierna måste se till att fler pensionärer placeras på valbar plats i kommande riksdagsval. Ute i Europa är man förvånad över hur Sverige sidsteppar flera generationer.
Lars Borke