Fel skyltning på Härskogsvägen!

Debatt

Nu har någon som uppenbarligen saknar kännedom om vägen och olycksriskerna på den aktuella vägen satt upp skyltar med så kallad rekommenderad hastighet 40 km/t.

Tydligen tror man att den tragiska dödsolyckan orsakad av en lastbil med släp är den enda plats där hastigheten bör sänkas. Självklart ska den rekommenderade sänkta hastighet även omfatta sträckan mot Landvetter fram till avtagsvägen mot Härskogen alltså några km till. På denna sträcka har många olyckor skett bl.a. körde någon rätt ut i sjön och en motorcykel ut i skogen i en kurva.

  • Mångårig pendlare