Förvandlad räddningsstation

Debatt

Utseendet av räddningsstationen i Stenkullen har förändrats väsentligt genom en storskalig väggmålning som täcker hela västfasadens tre väggytor. Den föreställer en liggande person bland hallon och en engelsk text i storformat.

I byggnadens sydvästra hörn, där väggmålningen gränsar till den oförändrade sydfasaden, utfördes i samband med byggnadens tillkomst 1976 väggskulpturen Omhörningen av Åke Lagerborg, på båda sidor om hörnet. Den nu utförda målningen täcker hela västfasadens väggyta fram till hushörnet och därmed också den yta som är del av Omhörningens fond.

Skulpturen kan inte längre uppfattas som den är skapad, den blir ofullständig. Skulptörens upphovsrätt är kränkt. Målningen påverkar byggnadens yttre avsevärt och kräver därför bygglov (PBL 9.kap. §2c). Byggnadens arkitektur, som i huvudsak är den ursprungliga (arkitekt Bo Cederlöv), vanställes därmed och skulpturen stympas grovt.

Målningens innehåll, ett uppförstorat fotografi med en engelsk text, har inget samband med byggnaden eller någon lokal tradition. Bilden störs också av ett befintligt fönster. Bilden drar blickarna av vägtrafikanterna på sig och är därför en trafikfara. Den är helt olämplig och borde inte ha medgivits av Miljö- och byggnadsnämnden. Fasaden och Omhörningen måste återställas i förutvarande skick.

Martin Zollitsch