”Järnvägsföreningen” missar poängen

Debatt

Den så kallade järnvägsföreningen i Lerum har nu skrivit en insändare där man tackar de som vill engagera sig i järnvägen. Problemet är bara att de missar hela poängen. Flertalet tidigare insändare håller inte alls med uttalanden från denna förening utan har snarare framfört skarp kritik mot föreningens agerande i egna intressen och hur kommunen valt att lyssna på dessa och i förlängningen agera i frågan. Föreningen verkar ju hänga ihop med politiker i kommunen och fungerar mest som en slags propagandaapparat.

Genom att skicka ut en falsk dimridå av att man skulle kunna få trafikverket att satsa enorma pengar på en lång tunnel genom kommunen verkar man ha kunnat påverka kommunen i sitt agerande. Kommunen har därmed också satt sig på tvären mot utvecklingen av västra stambanan i befintlig sträckning. Eftersom behovet av utbyggnad av järnvägen är stort börjar kommunerna i gamla Skaraborg bli oroliga för att satsningar på järnvägen kommer utebli om man inte hittar en lösning med Lerums kommun. Därför har man tvingats börja se över andra lösningar och i de finns ingen tunnel genom hela kommunen med utan snarare en ny järnväg delvis på broar i orörd natur nära bebyggelse tvärs genom kommunen vilket tydligt framgår av den rapport som nyss publicerats av kommunerna.

Man har uppenbarligen svårt att ta till sig kritik och på ett ignorant sätt tror man sig få ”ert fortsatta stöd”. Vi är inte alls överens och vi stödjer inte er förening! Tvärtom hoppas jag och många med mig att det kan bildas en opinion i kommunen mot ytterligare en järnväg (och nej, den kommer inte hamna i en tunnel hela vägen oavsett vad föreningen för farbröder längs järnvägen än säger).

Låt två spår bli fyra och underlätta för en utbyggnad av järnvägen i befintlig sträckning!

  • Eva