Järnvägsföreningens lobbying

Debatt

Den senaste stora utredningen visar ett järnvägsförslag som alla borde förstått. Det är inte billigare och enklare att gräva tunnel än att bygga ovan mark. Via många hjälptunnlar ska dessutom enorma massor deponeras. Redan nu är det svårt att hitta deponi för de kortare sträckorna för Västlänken i Göteborg. Ett av förslagen är att köra de massorna genom Lerums centrum!

Trafikverket kommer naturligtvis att släppa ut tågen i marknivå i förlängningen av Lerådalens naturreservat. Där kommer godstrafiken också slamra på broar så att det hörs långväga över nejden.

Järnvägsföreningen har genom lobbying baxat nya tvåspåret till en nordlig sträckning. Nu är det upp till bevis för Järnvägsföreningen och politikerna så att boende i Lerums kommun inte får en ny bullrande barriär.  Dags att lobba för dragning i befintlig sträcka om nu inte hela föreslagna sträckningen går i tunnel!
Inte en barriär till