Nöjda. Hans Åke Ryberg och Stefan Römer, FUB Lerum, är glada över att kommunen kan bli bästa LSS-kommunen i landet.

Kan bli bästa LSS-kommunen

Kommunen

Lerums kommun kan bli Sveriges bästa LSS-kommun. Det är FUB som utser vinnaren i den prestigefulla tävlingen.

Det är föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB, som utser bästa LSS-kommun.

Stefan Römer och Hans Åke Ryberg från FUB Lerum, är stolta över att Lerum kan bli Sveriges bästa LSS-kommun. Och de tycker att kommunen är värdig utmärkelsen.

– När jag ska hjälpa våra medlemmar är jag ute i många kommuner i Väst­sverige, och jag tycker att Lerum är väldigt bra jäm­förelsevis, konstaterar Stefan Römer, som också var den som föreslog kommunen för utmärkelsen.

Följa upp

Orsaken till att han gjorde det är framför allt det pågående kvalitetsarbetet på gruppbostäderna, som kommunen och FUB samverkar om.

– Det handlar bland annat om kvalitetsuppföljning. Kommunen betalar för verksamheterna och då ska man också göra uppföljning så att man får det man betalar för. Det ska inte finnas segregation mellan de olika boendena i kommunen. De som bor ska ha det bra, de ska ha möjlighet att göra de aktiviteter de vill göra och få sina behov tillgodosedda, säger Hans Åke Ryberg.

Stefan Römer tillägger:

– Alla som bor på boendena ska få sina grundläggande behov tillgodosedda, det är till exempel viktigt med delaktighet och inflytande. Kommunerna har ett stort ansvar när det gäller personerna som bor på LSS-boendena och jag tycker att Lerums kommun har kommit långt i det arbetet.

Också stolta

Även på Lerums kommun är man glad över möjligheten att bli bästa LSS-kommun.

Hur känns det?

– Som ett fint kvitto på att vi har en bra verksamhet och gör ett bra arbete för våra invånare. Verksamhetschef Christian Sandgren har tillsammans med sina enhetschefer och medarbetare hängivet arbetat för att utveckla metoder och arbetssätt inom sitt verksamhetsområde för att kunna leverera en god verksamhet med hög kvalitet, säger Christina Alvelin, sektorschef i Lerums kommun.

Varför tror du att kommunen är med i toppstriden?

– Det är flera delar som gör att Lerum kan platsa som en av de bästa LSS-kommunerna. En viktig del är det målmedvetna arbete som våra medarbetare bedriver, där deras arbete präglas av att hitta lösningar istället för att se hinder. En annan viktig del är samverkan med civilsamhället, att kunna se att de är en viktig tillgång,, svarar Christina Alvelin.

Kommunalrådet Christian Eberstein, Kristdemokraterna, har särskilt ansvar för stöd och omsorg. Han svarar på frågan vad det är som gör att Lerum är en av de bästa LSS-kommunerna i landet och konstaterar:

– När arbetet bedrivs konstruktivt och när vi tillsammans med engagerade personer i civilsamhället möts i goda samarbeten, som FUB och kommunens funktionsstöd gör, skapar vi en av de bästa verksamheterna i landet.