Kommunen hotar hundägare med kollektiv bestraffning

Debatt

I Uddared finns några latrinkärl för hundbajs, vid några få tillfällen har någon/några lagt hushållssopor i dessa vilket självklart är helt uppåt väggarna galet.

Kommunen hotar nu med dekaler på kärlen att ta bort dessa. Det kanske inte kommer att uppskattas av de som klipper gräs på kommunens mark då risk finns att hundbajs hamnar på gräsytorna i stället.

Vi som bor i Uddared har också observerat att Ica-påsar med matavfall slängs i dikena utefter Uddaredsvägen. Kanske ”fattiga” pensionärer eller hantverkare som varit och gästarbetat i området och inte har någonstans att göra av sina sopor?

Kollektiv bestraffning av en grupp boende måste vara helt förkastligt och fördöms i de flesta andra sammanhang men inte av Lerums kommun uppenbarligen

  • hundägare i Uddared