Man kan bara hålla med ”Eva” om att ett (1) järnvägsstråk räcker genom Lerum

Debatt

Den finns en så kallad liten, lokal ”järnvägsförening” vars medlemmar måste vara omkring 160 år då de ännu inte insett att stambanan mellan Stockholm och Göteborg går genom stationssamhället Lerum. Självklart ska den existerande banvallen vidgas för att rymma ytterligare två spår för att svälja nuvarande och framtida ökande tågtrafik.

Det vore en skandal om Lerum skulle genomkorsas av två (2) banvallar – en räcker självklart för att begränsa de störningar järnvägar medför. Om någon stadsplanerare eller privatperson efter ca 160 år ännu inte förstått att stambanan existerar och för eller senare givetvis kräver utbyggnad och trots detta faktum oförståndigt, obetänksamt och medvetet byggt eller bosatt sig för nära stambanan faller domen tungt över dessa personer som uppenbarligen helt saknar miljötänkande, vision och framtidssyn.

  • En järnväg räcker!