Foto: Per Wiklund
Märit Bergendahl.

Märit Bergendahl ny ordförande i Svenska Innebandyförbundet

Innebandy

I fem år höll hon i klubban i FBC Lerum, nu har Märit Bergendahl röstats fram som ny ordförande i Svenska Innebandyförbundet. Hon blir den första kvinnan på posten.

FBC Lerum fortsätter att bidra med personer på nyckelpositioner inom svensk innebandy. Sedan tidigare är Mats Lomander ordförande i Västsvenska Innebandyförbundet och nu får Märit Bergendahl den tyngsta styrelserollen i Sverige.

– Det är förstås väldigt roligt att folk visar tillit till min förmåga att leda styrelsearbetet i förbundet. Samtidigt är det förstås ingen enmanshow, styrelsearbete är ett teamarbete och vi har en kompetent styrelse som jag tror kommer kunna föra svensk innebandy framåt, säger hon. 

Till vardags är 50-åriga Märit Bergendahl jurist och arbetar som domare. Just nu arbetar hon som chef vid en EU-insats i Palestina. 2015 valdes hon in i Svenska Innebandyförbundets styrelse och blev vice ordförande året därpå. Enligt valberedningens förslag röstades hon fram som ordförande på förbundsmötet i Bromma i söndags. Hon blir den första kvinnan på posten i förbundets 38-åriga historia.

– Alla förtroendevalda ska utses på grund av kompetens och erfarenhet. Det är viktigt att beslutande organ i samhället består av både kvinnor och män och det finns ingen anledning till att det ska se annorlunda ut i idrottsvärlden. Riksidrottsförbundet arbetar hårt för en jämställd idrott och det är något vi måste fortsätta göra. Samtidigt vill jag poängtera att jag för egen del inte upplevt några hinder orsakade av gubbvälde.

Märit Bergendahl satt tio år i FBC Lerums styrelse, varav halva tiden som ordförande.

Vilka är skillnaderna respektive likheterna med att vara ordförande för hela innebandysverige gentemot en enskild klubb?

– Både på klubbnivå och nationell nivå brottas vi med frågor som balansen mellan bredd och elit, hur vi kan bli mer attraktiva för sponsorer och hur vi kan höja kvaliteten i det vi gör. Skillnaden är förstås att på förbundsnivå är vi sällan utförare, utan har en funktion som innebär att skapa förutsättningarna för klubbarna. Här är jag övertygad om att min långa erfarenhet från arbete i en förening har stor betydelse. Jag kan lätt sätta mig in i vad olika beslut och åtgärder kan betyda för föreningen och ytterst för de som deltar i våra aktiviteter.

Hur ska ni jobba vidare efter den stora konflikt där SSL-klubbarna hotade med att bilda en ny liga?

– Det är förstås en nyckelfråga att tillsammans med elitföreningarna enas om hur vi för arbetet framåt för att stärka innebandyns position. Det handlar om att bygga upp förtroendet för varandra och att ha förståelse för de olika roller vi har. Framgångsrika elitföreningar och framgångsrika landslag föder framgång för hela innebandyn. Samtidigt förväntas vi som förbund att ta ett samhällsansvar som går långt utöver det rent sportsliga.