Miljöpartiets budget

Kommunen

Budget för kommunen är ett viktigt instrument för uppnående av politiska mål.

I Lerum beslutas budgeten i juni (december under val- år). Det är svårt för de flesta att se vad till exempel budgetposten för Lärande betyder för barnen i en förskola inte heller var det lätt att se i 2019 års budget att barn- och elevpengen endast har höjts marginellt (framgår av tertialrapporten). Eftersom ”pengen” skall betala lärarlöner med mera betyder det i praktiken att verksamheten måste minskas med procent.

Skolorna behöver kompenseras för dels kostnadsökningar, dels ökande elevtal. Detta har inte gjorts 2019 och i alliansens budget 2020 ökar Lärandes ram med 4,3 procent. I S-förslaget är ökningen för Lärande 6,2 procent. Alliansens förslag torde inte räcka till ökade kostnader per elev och ökande antal elever. Det socialdemokratiska förslaget närmar sig den behövda ökningen

Miljöpartiet anser att budget 2020 skall kompensera för fler barn, elever eller gamla och löneökningar.

Vi är inte främmande för en mindre skattehöjning – till exempel 20 öre som skulle ge 20 miljoner kronor.

Kanske skulle då fria sommarresor kunna återinföras för våra elever.

Investeringsbudgeten behandlas lite märkligt. Man planerar för över 500 miljoner kronor varje år de närmaste tre åren.  Sedan ska kostnaderna ofta som hyror belasta respektive verksamhet. 

Ta till exempel förslaget om ny skola i Norra Hallsås för 450 miljoner kronor. Medför en ny hyra på minst 50 miljoner kronor. Torpskolan 190 miljoner kronor minst 20 miljoner kronor och så vidare.

Den tillgängliga ramen tillåter knappast rimlig uppräkning av elevpengen.

Hur ska då alla dessa nya hyror finansieras? Ingen antydan om detta i driftbudgetförslagen.

En ny skola behövs i Hallsås, men den bör byggas för 500 elever inte 800. Knappekullaskolan bör vara kvar som 1-6-skola liksom Aspenässkolan. Torpskolan fortsätter som skola för 7-9 och behöver inte byggas om.

I Floda vill man lägga 200 miljoner kronor för att göra F-5-skolorna till F-6-skolor. Det låter mycket.

Sist men inte minst låt fria sommarresor återinföras för våra elever, det innebär att fler får möjligheten att resa miljövänligt.

MILJÖPARTIET