Nu är det väl dags…

Debatt

Idrottshallskolossen.
Eller polkagrishuset.
Eller konsumgropen. Hur länge har den legat där?
Eller det som tydligen kommer att hända vid Tingshuset – Equmeniakyrkan.
Eller barackerna vid Aspenässkolan – den miljö ungdomarna växer upp i.
Eller förtätning av villaområdena, som inte alltid är så lyckad.
Eller Växtrum i korsningen Alingsåsvägen – Häradsvägen. 47 rostiga bilfälgar i krokig rad. (Kan det vara så att någon har ambitionen att bli Lerums egen Marcel Duchamp; ni vet han med flasktorkaren och pissoaren.)
Eller…

Detta vad gäller Lerums tätort. Skall låta det vara osagt hur det ser ut i de andra kommundelarna.
Utan alla andra jämförelser mellan Stockholm och Lerum så har Stockholm haft ett skönhetsråd i jämnt hundra år. Rådets uppgift är att vara rådgivare åt kommunens olika myndigheter i frågor som berör offentliga konstverk, konstnärligt eller kulturhistoriskt värdefulla stadsbilder eller kommunens och dess omgivningars övriga skönhets- och naturvärden. Rådet har även rätt att själv lyfta och driva frågor som det anser som relevanta för Stockholms stadsmiljö. Så anses Stockholm också vara en av världens vackraste huvudstäder.

Demokraterna i Göteborg slår, i ett inlägg i GP i april, ett slag för ett skönhetsråd i Göteborg med huvudmotiveringen att människors liv formas av den miljö de växer upp, lever och verkar i.

Skönhetsråd finns också i Sundsvall och Malmö. I övrigt verkar det vara ganska tunt.
Det borde kunna vara dags att Lerum sällar sig till de få kommuner, som har insett betydelsen av ett skönhetsråd. Ett skönhetsråd vars uppgift, liksom Stockholms, är att verka för att fortsatt utbyggnad av kommunen sker på ett sätt som tillför goda bestående värden i den byggda miljön och värnar naturvärden, allt till glädje för oss Lerumsbor.

Stockholm är en utomordentlig förebild och det är ingen skam att kopiera goda förebilder.

Håkan Rydbo