Nu måste monopolbolaget Renova avsluta sin vinstrika verksamhet i Lerum

Debatt

Plötsligt lägger Renova till ett totalt obalanserat och extremt överdrivet tillägg på 400 kr för ca en halv minuts arbete. Den totala arbetsinsatsen för tanktömning tar 5-6 minuter vilket efter senaste höjningar kostar för en liten tank på 3 kubikmeter 713 kr. Nu plötsligt vill man höja sin vinst kraftigt vilket drabbar miljövänliga kunder och höjer avgiften för max en halv minuts arbete med att dra en slang några meter. Tillägget innebär en arbetstimkostnad på 12 000 kr / timme! Slanglängden finns redan och har fungerat bra i decennier.

Dessutom kräver vi att få betala efter tömd kvantitet, som sker med fast avfall. Självklart måste bilarna förses med en mätare för högviskösa vätskor som anger vad man verkligen tömt. Inte bara tömt en tank som kan vara nästan tom, halvfull eller full. Dessutom tömmer man – medvetet eller omedvetet – ganska slarvigt och lämnar oftast en kvantitet kvar i slamtanken. Lerums kommun måste nu publicera det avtal kommunen gjort som tillåter helt vanvettiga, plötsliga prishöjningar som inte på något vis motsvarar löneutveckling, inflation eller prisindex. Därefter måste byte av entreprenör ske och helst flera konkurrerande entreprenörer anlitas. Den skyhöga kostnaden för tömning av slamtank medför med stor sannolikhet att fler tömmer ”på annat sätt” vilket inte är ovanligt i ”miljökommunen?” Lerum

  • Drabbad miljövänlig kund