• Foto: Daniel Elfvelin
  • Foto: Daniel Elfvelin
  • Foto: Daniel Elfvelin

Nya provsvar kan häva badförbudet

Lerum

På grund av otjänligt vatten är Stamsjöns badplats avstängd. Idag eller imorgon väntas resultat på ett prov som antingen kommer att förlänga eller häva badförbudet.

Trots högsommarvärme gästas Stamsjöbadet enbart av två personer, lika många som glassförsäljarna, vid lunchtid under måndagen. Badsugna Lerumsbor får tills vidare ta sig till andra bad i kommunen. Anledningen är att halterna av så kallade intestinala enterokocker har visat på för höga värden i samband med de vattenprover som tagits i samband med badsäsongens start. Dessa bakterier är vanligtvis inte skadliga i sig men de visar att det kan finnas risk för annan vattenburen smitta och kommunen har därför som en försiktighetsåtgärd stängt av badplatsen.

– Det är viktigt att inte få i sig vattnet och små barn är den största riskgruppen, säger Jennie Hulth, miljöinspektör på Lerums kommun.

Hon påpekar dock att man inte ska vara rädd om man har badat i sjön och att kommunen inte har fått in några sjukdomsrapporter.

Idag, måndag, skulle simskolan ha startat i Lilla Stamsjön men undervisningen har istället flyttats till Drängseredsbadet i Floda.

Det finns i nuläget ingen förklaring till de höga halterna av bakterier, men kommunen misstänker att stora regnmängder kan vara orsaken. Detta efter att prover vid samma tidpunkt visade på förhöjda värden av E.coli-bakterier vid Aspen- och Hjällsnäsbadet. Värdena var dock inte tillräckligt höga för att kommunen skulle vidta samma åtgärder som vid Stamsjön.

Enligt en lag måste kommunen kontrollera sina tre EU-bad vid Aspen, Lilla Stamsjön och Drängsred (Sävelången) och rutinmässigt sker prover även i Annesjön, Hjällsnäsviken (Mjörn), Hyltorna (Sävelången), Nääs (Sävelången) Prästens brygga (Mjörn), Stora Lövsjön, Torskabotten och Vällsjön.

Den 11 juni togs prover vid samtliga bad och förra veckan genomfördes extra prover vid de tre bad som visade på höga bakterievärden. Kommunen räknar med att få svar idag eller imorgon.

– Vi vill följa utvecklingen i Aspen och Hjällsnäsbadet också, säger Jennie Hulth.