Oroande ekonomiskt resultat i kommunen

Debatt

Vi socialdemokrater är djupt oroade över hur det ekonomiska resultatet kommer att se ut vid årsskiftet 19/20, och hur verksamheterna i Lerums kommun mår då.

Vi socialdemokrater förstår vikten av att ha en ekonomi i balans och som företrädare för oppositionen i en kommunstyrelse har vi att acceptera den budget som kommunfullmäktige antagit och som avgränsar det ekonomiska utrymmet för Lerums kommuns verksamheter. Budgeten är antagen av den styrande majoriteten ledd av moderaterna, som i andra kommuner än Lerum insett vikten av att även ha en verksamhet i balans och i dessa kommuner höjt skatten radikalt.

Liggande förslag till åtgärder för en ekonomi i balans som tas upp i tertialrapport 1, är en direkt konsekvens av den moderatledda majoritetens budgetbeslut för Lerums kommun, en budget som vi anser saknar svar på de utmaningar som vi idag ser framförallt inom sektor lärande men även fortsatt inom sektor stöd och omsorg samt samhällsbyggnad. Resurserna måste vara i paritet med den verksamhet som bedrivs i kommunen. Vi är djupt oroade över att de åtgärder som föreslås för att få en ekonomi i balans påverkar utvecklingen och arbetsmiljön i kommunen negativt.

Vi vill se en utökad budget­ram för lärande, stöd och omsorg och samhällsbyggnad för att på ett tidigt stadium kunna ta tag i de utmaningar som råder och undvika att i efterhand ta tag i de problem som ofta blir med omfattande grad ju mer man väntar och som dessutom både påverkar ekonomin och invånarna i Lerums kommun.

Vi, som största oppositionsparti, vill med denna insändare synliggöra och understryka vår oro för den utveckling vi ser i kommunen.

Renée Norgren Jeryd (S)
Oppositionsråd
Olle Adolfsson (S)
Ledamot kommunstyrelsen
Karolina Roughton (S)
Ledamot kommunstyrelsen
Erik Larsson (S)
Ersättare kommunstyrelsen
Sara Jäderklint (S)
Ersättare kommunstyrelsen