Arkivfoto: Ann-Charlotte Edgar
Lerums forne kommunalråd Henrik Ripa har fått ännu ett tungt uppdrag inom sjukvården.

Prestigefullt uppdrag för Ripa

Lerum

Regeringen har utsett Henrik Ripa till att vara med och utifrån professionella bedömningar avgöra var den den högspecialiserade vården ska utföras i Sverige. Det kan till exempel handla om hjärtbyten.

Socialstyrelsen definierar vad som är nationell högspecialiserad vård. Nämnden för nationell högspecialiserad vård beslutar sedan om vilka vårdenheter som ska få bedriva vården och vilka villkor som måste uppfyllas. Och nu har alltså Henrik Ripa utsetts som en av ledamöterna.

Hur känns det?

– Oerhört hedrande. Att var en av sex ordinarie ledamöter från hela Sverige känns fantastiskt roligt. 

Varför blev du utnämnd?

– Utnämningar handlar om både geografi och parti. Men utöver det handlar det självklart om att man ska vara insatt i sjukvården. Klart att min tid i Sveriges kommuner och landstings styrelse, riksdagens socialutskott, Cancerfonden och nu Sahlgrenska ligger till grund för det. 

På vilka grunder fattar ni beslut om vem som ska få bedriva specialistvården?

– Det ska vara utifrån vad som är bäst för patienterna. Koncentration av vård är en viktig kvalitetsfaktor. Det handlar om att bygga upp kompetens speciellt viktigt när det är få fall per år.  Ibland ska man förespråka att det sker på ett till fem ställen i landet och ibland kan man ha vården i alla regioner. Därefter får sjukhusen söka rätten att utföra vården och det görs en objektiv utvärdering var det är lämpligast. 

Är det någon särskild vårdfråga du brinner för?

– Cancer har under en lång tid varit en mycket viktig fråga för mig både utifrån personliga erfarenheter och mitt arbete i Cancerfonden. 

Har du någon annat du vill säga med anledning av det här?

– Även om jag representerar Sahlgrenska kommer jag självklart se till det som är bästa för alla Sveriges invånare i nämnden. Vård ska ske där vi är som bäst.