Rädda barnmottagningen Bumle

Debatt

Vår barnmottagning Bumle i Lerum hotas av nedläggning och omorganisering i jakt på en tänkt effektivisering. Förslaget som nu finns för beslut går ut på att föräldrar och barn från Lerum, Floda och Gråbo i framtiden kommer att tvingas åka till Alingsås eller Borås för att få den vård som vi har rätt till.

Idag kan man som förälder få förstklassig vård, service och omsorg i vår egna kommun. För föräldrar till sjuka barn som är i behov av regelbunden vård innebär detta en stor trygghet och är i många fall helt avgörande för en familjs mående. På Bumle tar man emot barn och ungdomar med olika diagnoser som till exempel luftrörssjukdomar, mag- och tarmsjukdomar, allergi, inkontinens och barnfetma. Därtill kan barn få träffa en specialist för bedömning när det finns oro för sjukdom hos barnet. Bumle är en del av Lerums goda rykte som vi tillsammans måste värna.

En nedläggning av Bumle skulle innebära att en familj med en astmasjuk dotter skulle tvingas att uppsöka akutvård för att få rådgivning om den senaste medicin­inställningen. För familjen med en son som utreds för en eventuell CP-skada skulle det innebära 12 mil tur och retur till Borås vid varje besök hos specialistläkaren. Tonåringen som behöver träffa dietist kan inte längre gå dit själv utan behöver istället ta bussen till Alingsås. Besök och kontakter som skulle kunna ta en timme kommer i denna tänkta framtid kanske innebära hela vab-dagar, långa resor och stor ansträngning.

För den tänkta effektiviseringen finns, så vitt vi vet, inga bevis. Däremot kan gemene man räkna ut att det skulle innebära ett ökat tryck på våra redan hårt belastade vårdcentraler. Det skulle även ge ytterligare patienter för akutsjukvården. Lång resväg drabbar den enskilda familjen hårt ekonomiskt men är även förkastligt ur en miljösynpunkt. Lerums rykte om att vara en kommun i framkant när det gäller miljön skulle snabbt komma på skam.

För barn och föräldrar är det ofta svåra processer och ibland helt livsomskakande när ett barn insjuknar – när det som inte får hända faktiskt händer. Att ha nära till specialistvård och att kunna känna trygghet i att få den hjälp som vi behöver är avgörande. Denna trygghet kan vara skillnaden mellan en familj som går sönder och en familj som orkar – trots de utmaningar som de ställs inför.

Snälla makthavare; Se att Ni är på väg att begå ett stort misstag! Rädda Bumle för familjernas och våra barns skull.

Jeanette Westergren
Carin Kronvall Hedén