Självklart blir det inte järnvägstunnel under Lerums skogar!

Debatt

Det är bara en ”dimridå” som den så kallade ”järnvägsföreningen” fantiserat ihop.
Är det inte märkligt att många ledande medlemmar i föreningen dels är äldre, dels valt att medvetet bosätta sig ganska nära en känd, befintlig järnväg. De borde onekligen vara synnerligen medvetna om att det redan finns en banvall som kan vidgas för att rymma två spår till. Dessutom kan man ana den egoistiskt, klassiska devisen:
”Bygg gärna någon annanstans men inte nära mig!”:

  • Lerumsbo