Skjutsgruppen satsar på samverkan, miljö och inte minst ekonomi

Debatt
Det kan finnas en rad skäl som gör att en man eller kvinna får äran att motta ett miljöpris. En av dem som hyllats av Trafikverket för sitt mångfacetterade arbete är göteborgaren Mattias Jägerskog, grundare av den ideella samåkningsrörelsen Skjutsgruppen, vilken i sin tur gett upphov till en internationell samåkningsdag – för övrigt den 10 oktober – som idag firas i inte mindre än 17 länder.

Sedan starten för tolv år sedan har Skjutsgruppen lett till att somliga deltagare blivit kära i varandra eller fått nytt jobb. I Helsingborg har det – för att ta ett exempel – tillskapats en nischad grupp för samåkning till olika tävlingar i hiphop.

Gruppen har vuxit rejält tack vare twitter, facebook anslagstavlor, mun-mot-munmetoden och sist men inte minst en egen app. Sedan ligger naturligtvis tänket rätt i tiden. Låt gärna budkaveln gå lokalt!
Lars Borke