Foto: Daniel Elfvelin

Stamsjöbadet öppet igen

Lerum

Badgästerna kan nu återvända till Lilla Stamsjön. På måndagseftermiddagen togs förbudsskyltarna vid badet bort då bakterievärdena åter visade godkänt resultat.

Det var förra veckan som kommunen stängde av badplatsen då så kallade intestinala enterokocker visat på för höga värden i samband med vattenprover som togs vid badsäsongens start. Dessa bakterier är vanligtvis inte skadliga i sig, men då det fanns risk för annan vattenburen smitta tog kommunen beslutet som en försiktighetsåtgärd. Nya prover genomfördes och svaren kom i måndags.

–Proverna visade att det är tjänligt vatten och avspärrningen togs bort, säger Jennie Hulth, miljöinspektör på Lerums kommun.

Den sannolika orsaken till de höga halterna av bakterier var stora regnmängder, då prover vid samma samma tidpunkt visade på förhöjda värden av E.coli-bakterier vid Aspen- och Hjällsnäsbadet. Värdena var dock inte tillräckligt höga för att kommunen skulle vidta samma åtgärder som vid Stamsjön.

Enligt lag måste kommunen kontrollera sina tre EU-bad vid Aspen, Lilla Stamsjön och Drängsred (Sävelången) och rutinmässigt sker prover även i Annesjön, Hjällsnäsviken (Mjörn), Hyltorna (Sävelången), Nääs (Sävelången) Prästens brygga (Mjörn), Stora Lövsjön, Torskabotten och Vällsjön.

Lilla Stamsjön har tidigare hamnat i fokus i samband med en het debatt kring sjöns vattennivå, som regleras av ett dämme i sjöns södra ände. Som LT tidigare berättat köpte kommunen dämmet förra sommaren och planerar en rad åtgärder, men först måste ärendet prövas i vattendomstolen.

– Vi är fortfarande i en förberedelsefas för en ansökan och måste få till ett möte med länsstyrelsen som handlägger ärendet, säger verksamhetschefen Per-Ola Johannesson.

Så det blir inga åtgärder den här sommaren?

– Men största sannolikhet inte, men det är det som vi måste diskutera med länsstyrelsen och vi vill ha ett möte innan semestern.